ANBI informatie (Jaarrekening)

De jaarrekening over 2020 en 2021 en de begroting over 2020 t.m. 2022 vindt u hieronder. 

       

Begroot

Feitelijk

Begroot

Feitelijk

Begroot

Ontvangsten (op kasbasis)

 

2020

2020

2021

2021

2022

Netto ontvangst van landelijk

0

0,00

0

0,00

1800

Lokale individuele leden

 

3360

3168,00

3360

2970,00

300

Huisgenootleden

 

200

220,00

220

190,00

0

Donateurs

   

380

336,00

340

252,00

270

Contributie jeugd

   

180

240,00

200

220,00

200

Giften leden, donateurs en anderen

300

271,00

200

96,00

100

Advertenties GROEN

   

750

585,00

400

435,00

800

Consumpties en entree lezingen

300

235,00

100

0,00

200

Opbrengst excursies

100

0,00

50

0,00

100

Rente spaarrekening

 

0

0,00

0

0,00

0

Gierzwaluwen

 

 

1500,00

0

0,00

0

IJsvogelfonds (huiszwaluwen)

 

0

0,00

0

675,00

0

Totaal

     

5570

6555,00

4870

4838,00

3770

Uitgaven (op kasbasis)

 

 

 

 

 

 

Netto afdracht landelijk

1650

1462,00

1500

1426,00

0

Lezingen, alv en consumpties, pubquiz

500

180,00

300

271,30

400

Excursies, slootjesmiddag en ruilbeurs

300

75,00

200

0,00

300

Bestuur en administratiekosten

150

14,28

100

25,99

100

GROEN

     

1000

990,05

1100

1525,23

1600

Cadeaus

150

44,99

100

0,00

100

Kosten (ING) bank

   

200

171,57

200

192,72

200

Abonnementen en lidmaatschappen etc.

0

27,50

0

0,00

0

Werkgroepen (excl. Vlinderk. en Bijenbos)

750

399,60

600

56,72

600

Werkgroep vlinderkampje

 

410

306,26

350

259,23

300

Bijenbosje (regulier)

150

204,83

200

64,00

150

Verzekering Vlinderkampje

 

40

39,06

40

40,24

40

Gierzwaluwen

 

0

0,00

0

1303,79

480

IJsvogelfonds (huiszwaluwen)

 

0

0,00

0

445,60

200

Totaal

     

5300

3915,14

4690

5610,82

4470

       

 

 

 

 

 

Inkomsten minus uitgaven

 

270

2639,86

180

-772,82

-700

 

Toelichting op de ontvangsten en uitgaven

In 2021 hadden we 772,82 meer uitgaven dan ontvangsten. Dit komt vooral doordat we voor gierzwaluwkasten de in 2020 ontvangen subsidie van 1500 euro in 2021 voor 1303,79 euro is gebruikt. Ook waren de bijdragen van de leden, de huisgenootleden en de donateurs lager dan verwacht (pas in het najaar zijn bij GROEN betalingsverzoeken ingevoegd en er was nog niet aangemaand). Ook de Corona-kleurenuitgave van GROEN was in 2021 flink duurder dan de zwart-wit uitgaven in 2020. Financieel werkte de afwezigheid van excursies en lezingen door Corona gunstig uit. Ook is de in 2020 ontvangen subsidie voor de gierzwaluwen flink benut, maar die voor de huiszwaluwen (van 2021) nog niet helemaal.

Toelichting op de begroting van 2022 en de balans van eind 2021.

De ontvangsten van lokale leden worden laag omdat de leden en huisgenootleden landelijk gaan betalen. Dat houdt ook in dat we in plaats van een afdracht aan landelijk IVN nu een storting van landelijk IVN zullen ontvangen. Over 2021 zullen we nog iets aan achterstallige contributies ontvangen en een aantal leden zonder e-mail krijgt ook een apart betalingsverzoek van de penningmeester. Verder is bij de begroting aangenomen dat de kleurenuitgave van GROEN nog door blijft gaan. Ook is aangenomen dat de reserves voor de gierzwaluwen en de huiszwaluwen in 2022 volledig worden uitgegeven. Dit betekent dat de begroting een tekort laat zien, dat ten laste gaat van de reserves, maar niet van het eigen vermogen.

De kaspositie van IVN Eelde-Paterswolde is afgenomen met 772,82 euro tot 5560,91 euro. Dit is een redelijk goede reservepositie, die wat hoger is dan onze jaarlijkse begroting van voor de Coronatijd. Doordat de “schulden” voor de gierzwaluwen flink zijn gedaald, daalde het eigen vermogen nauwelijks.

Activa a)

   

 

 

Eind 2019

Eind

 2020

Eind

 2021

Rekening courant

   

 

 

93,87

333,73

3060,91

Spaarrekening

 

3600,00

6000,00

2500

Diaprojector en projectiemateriaal (wg jeugd)

 

30

30

30

Telescoopkijker (wg vogels)

 

 

 

80

80

80

Telescoopkijker SWA nw (wg vogels)

 

 

800

800

800

BenQ beamer MS507H + draagtas

 

 

100

75

50

Opgezette vogels en vitrine (wg vogels)

 

 

100

75

50

Ladder Vennebroek (wg vogels)

 

 

25

25

25

(Stereo)microscopen 3 stuks

 

35

35

35

Inrichting vlinderkampje + gereedschap

 

 

3500

3200

3000

Inrichting wandelroute Vosbergen

 

 

pm

pm

pm

Bat detectoren (bestuur)

 

 

 

180

160

140

Bynolyt en Swift kijkers 3st,

 

 

35

30

25

Fuji camera met toebehoren

 

 

 

10

10

10

T-shirts/Jassen

     

 

 

40

30

20

IVN-Vlaggen

 

 

 

 

 

110

90

70

Schepnetten, cuvetten en waterbakken e.d.

 

300

250

200

Overig klein materieel

 

pm

pm

pm

Totaal

     

 

 

9038,87

11223,73

10095,91

      Verdeling van het totaal over de Passiva

 

 

 

      Gierzwaluwen (besteedbaar)

286,15

1786,15

482,36

      IJsvogelfonds kleileem (besteedbaar)

 

0,00

0,00

204,40

      Eigen vermogen

   

 

 

8752,72

9437,58

9409,15