Over IVN Ede

IVN Ede : een actieve en enthousiaste vereniging.

IVN Ede is één van de plaatselijke afdelingen en richt zich op het omvangrijke gebied van de gemeente Ede.

Geïnteresseerd in de natuur?

De eigen omgeving beter leren kennen?

IVN Ede organiseert al sinds jaren excursies voor jong en oud, en sinds 1980 voor de scholen uit Ede. Deze worden begeleid door daarvoor opgeleide natuurgidsen en schoolgidsen. 

Er worden wandel- en fietsroutes uitgezet en er wordt onderhoudswerk verricht in lokale natuurgebieden (door de jeugdclub en Werkgroep Scholen). Verder zijn er activiteiten gericht op de eigen leden en donateurs.

De IVN wil mensen bekend en vertrouwd maken met wat de natuur aan boeiends te bieden heeft. Kennis over de waarde van de eigen leefomgeving leidt tot waarderen van die omgeving en de wens er zorg voor te dragen.

 Een overzicht van actuele activiteiten staat in het menu op deze site.

Werkgebied IVN Ede:
IVN Ede organiseert activiteiten binnen de grenzen van de gemeente Ede.

Ontstaan van IVN
De afkorting IVN stond bij de oprichting voor 'Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie'. Tegenwoordig betekent de afkorting IVN: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.

IVN is voortgekomen uit de Bond tegen Verontreiniging van stad en land, opgericht in de jaren dertig. In 1948 werd de naam omgezet in Bond van Natuurbeschermingswachten, een landelijke vereniging met afdelingen en districten. Deze bond werd op 17 mei 1960 omgezet in de Vereniging Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. De leden van de vereniging zetten zich in voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen: meer natuur van betere kwaliteit en een gezond milieu. De in 1954 opgerichte Natuurbeschermingswacht Ede is ook deze weg gegaan en is in 1967 of 1968 de IVN-afdeling Ede-Veenendaal geworden. De afdeling Ede heeft ca. 190 leden, 30 jeugdleden en 80 donateurs.

Doelstelling van IVN
IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het werk van IVN'ers (vrijwilligers en beroepskrachten) leidt tot een breed scala aan activiteiten, diensten en producten. Vaak in samenwerking met partners die ook actief zijn op het gebied van natuur- en milieueducatie en communicatie. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen, NME-organisaties en overheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. IVN-vrijwilligers zijn door heel het land actief in en voor de natuur in hun omgeving.