IVN Ede
Vogels
donderdag12jul2018

Aandacht voor jonge gierzwaluwen

Tijdens de kunstmarkt te Bennekom zijn op 7 juli alle nestkasten van de gierzwaluwen gecontroleerd door de vogelwerkgroep van IVN Ede. De vogelwerkgroep heeft ruim 30 jaar ervaring met de verzorging van de jongen. De jongen worden uit de nestkast gehaald, geringd en geregistreerd. De gezondheid van de jongen wordt daarbij nauwgezet in de gaten gehouden en gecontroleerd door ze te wegen en hun vleugelpennen op te meten.

Er was onder de bezoekers van de kunstmarkt veel belangstelling voor deze nestkastcontrole. Kinderen en volwassenen namen de tijd om de verzorging van de jongen te observeren, vragen te stellen of om de jongen te aaien. Er is veel uitleg gegeven over de groei en ontwikkeling van de gierzwaluwen. Na de controle zijn alle jongen weer teruggeplaatst in hun nestkast.

In het ouderlijke nest krijgen zij nog ruim een week alle verzorging die nodig is om medio juli definitief uit te vliegen. De ouders komen volgend jaar weer terug naar hetzelfde nest. De jongen zoeken dan een eigen plekje om zich te nestelen.

In verband met het 50 jarig jubileum van IVN Ede was er ook een papierworkshop voor kinderen onder leiding van Jenny Barten & Karin Peters. Zij zijn bekend van het creatieve duo Kerry & Klei. Jenny is daarnaast als zelfstandig papierkunstenaar en cursusleider actief op scholen en in culturele centra. Ongeveer 45 kinderen hebben een vliegende gierzwaluw van papier gemaakt. Tijdens deze workshop kregen de ouders of grootouders van de kinderen de gelegenheid om bij de stand van IVN Ede informatie te verzamelen over de ontwikkeling en de vliegroutes van de gierzwaluw. Het was een vrolijk gezicht om al die  kinderen met een papieren gierzwaluw in de hand over de markt te zien ‘vliegen’.