Natuurwerkgroep Otterlo

De werkgroep Otterlo bestaat uit drie subwerkgroepen:

 

Werkgebied

Onze activiteiten vinden voornamelijk plaats in en rondom Otterlo. Organisatorisch hebben we taken verdeeld, echter in het veld is van deze driedeling weinig te merken. Deelnemers kunnen zelf bepalen met welke groepsactiviteit zij mee willen doen. Naast inventariseren neemt de natuurbeleving bij al onze activiteiten een prominente plaats in. Door met elkaar de natuur in te gaan leren we veel van elkaar en lang niet altijd is specialistische kennis bij deelnemers noodzakelijk. Alle natuurliefhebbers zijn welkom in onze groep.

De werkgroep Otterlo organiseert jaarlijks een aantal excursies in de omgeving van Otterlo. Deze excursies zijn vooral gericht op vogels, vlinders en andere insecten zoals bijvoorbeeld sprinkhanen. Deze activiteiten worden in de regionale pers aangekondigd en op deze site.

De werkgroep geeft tenminste 4x per jaar een Nieuwsbrief uit waarin de activiteiten worden aangekondigd en waarin ook de resultaten van inventarisaties e.d. vermeld worden. Deze nieuwsbrieven zijn in te zien op deze site.

Voor meer algemene informatie over onze werkgroep kunt u contact opnemen met onze contactpersoon:

Contactpersoon: Josephine Hendriks, Telefoon: 0318-591125 (na 20:00 uur), E-mail: jephendriks@gmail.com.

 

Werkgroep Vlinders

Vanaf 2001 tellen we de dagvlinders in het natuurgebied de Zanding en vanaf 2003 ook het naastgelegen Paasvuurweilandje. De Zanding is een heideterrein met veel open zand. Het Paasvuurweilandje was aanvankelijk een schraal weidegebiedje, maar is nu wat aan het verruigen en vergrassen. Beide gebieden zijn eigendom van de Gemeente Ede.
Elke week, van 1 april tot 1 oktober, wordt volgens een rooster hetzelfde traject, op dezelfde wijze gelopen door een van de deelnemende leden. De telling kost voor beide terreinen samen ongeveer 1 uur rustig lopen. Doordat we met meerdere personen lopen komt dit per persoon neer op ongeveer 5 keer per jaar 1 uur monitoren in de periode april tot oktober.

Door deze monitoring krijgen we belangrijke informatie over het gebied met betrekking tot het voorkomen van de dagvlinders. Doordat er in het hele land vele routes gelopen worden zijn bepaalde trends te ontdekken.

Alle gegevens worden doorgegeven aan de Vlinderstichting en aan de terreineigenaren.
Voor uw vragen over vlinders kunt u bij onderstaande coördinator terecht.

De groep wordt gecoördineerd door Toos van Ekeris, waar u ook voor vragen terecht kunt, Telefoon: 0318-592095, E-mail: tvanekeris17@kpnmail.nl.

 

Werkgroep Vogels

De vogelwerkgroep heeft drie hoofdactiviteiten:

  • Jaarlijkse broedvogelinventarisatie in 3 natuurgebieden, meestal van Natuurmonumenten. Voorbeelden hiervan zijn Deelerwoud, Reijerscamp (Wolfheze) en gebieden rondom Otterlo zoals het Mosselse Zand. Hierbij wordt in de periode maart-juli tijdens ca. 10 bezoekrondes het aantal broedvogels geïnventariseerd.
  • Dorpsvogels van Otterlo en Harskamp (Meetnet Urbane Soorten). In elk dorp zijn. 10 telpunten aangewezen. In de periode 1 april tot 15 juli worden per punt 3 x gedurende 5 min de zichtbare en hoorbare vogels geteld. (2 x ochtendtelling en 1x avondtelling). De rondjes zijn zeer geschikt om voor het eerst kennis te maken met vogelzang
  • Wintervogeltellingen in de periode 15 december t/m 1 januari. Bij deze tellingen worden op 20 punten in het terrein alle vogels geteld. Telgebieden zijn: Planken Wambuis, Dorpsranden Otterlo, Zanding/Mosselse Zand, Wekeromse zand en het Roekelse Bos.

De resultaten van de inventarisaties worden aan de diverse terreineigenaren en het SOVON doorgegeven en zijn waardevol om (landelijke) trends vast te stellen.

Naast voornoemde inventarisaties verzorgt de groep 3 vogelexcursies  in de winter en in het voorjaar.

 

Werkgroep overige inventarisaties

De activiteiten starten in februari met de jaarlijkse telling van  de eekhoornnesten in het gebied Karweg/Onderlangs in Otterlo. Deze activiteit is in 2001 gestart en de tellingen geven een goed beeld van het wel en wee van de eekhoorn in deze omgeving.

Hiernaast zal gedurende het seizoen aandacht worden gegeven aan enkele kleinere inventarisatieprojecten. Deze worden ad hoc met terreineigenaren vastgesteld en worden vermeld in de nieuwsbrief.  We speuren naar interessante en soms zeldzame insecten, planten, reptielen, paddenstoelen e.a.

Voor info. Josephine Hendriks: 06-11239420.