IVN Ede
IVN
Op
dinsdag29mrt202219:30

Lezing: 30 jaar Weidevogelbeheer in het Binnenveld 1992-2022

Lezing
De lezing is op dinsdag 29 maart om 19:30 uur in het zaaltje bij Speeltuin de Zanderij, Nijverheidslaan 23A, Ede, te bereiken via poort tussen huisnummer 41 en 43.

 

Voor veel mensen is het Binnenveld in het voorjaar de “place to be”. Daar en dan kun je genieten van het buitelen van Kieviten, de jodelende roep van Wulpen en de vrolijke Wuto-Wutoklanken van onze nationale vogel, de Grutto. En … Wie kent niet de lentebode: de vondst het 1e kievitsei?

Gezamenlijke zorg
Sinds 1992 zijn in het Binnenveld allerlei partijen actief met de bescherming van de vele honderden paartjes weidevogels. Weidevogelvrijwilligers van de WBO* en de WBW** werken al tientallen jaren heel nauw samen met boeren, loonwerkers, terreinbeherende organisaties (SBB, SMB, CBH), gemeenten (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal) en de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld.
Daarbij gaat de gezamenlijke zorg niet alleen uit naar het biotoop van Grutto’s, Tureluurs, Scholeksters en Wulpen, maar in toenemende mate ook het biotoop van Kieviten.

Weidevogelplannen als basis
Op basis van Binnenveld-brede Weidevogelplannen (2010, 2020) werken bovengenoemde partijen gezamenlijk aan behoud en verbetering van de leefomstandigheden van onze weidevogels. Het gaat daarbij met name om het biotoop van de BIG FIVE (= Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster en Wulp).
Maar in toenemende mate wordt ook gewerkt aan een beter biotoop voor akkervogels, zoals Patrijs, Kwartel en Gele Kwikstaart.

Resultaten en trends
In mijn lezing ga ik vooral in op de resultaten van het weidevogelbeheer van de afgelopen 20 jaar, de tijd dat ik algemeen coördinator mocht zijn van de WBO*. Daarbij ga ik niet alleen in op de huidige trend van bovengenoemde BIG FIVE in het Binnenveld, maar ook komt het belang van natuurkerngebieden (= Binnenveldse en Achterveldse Hooilanden) aan de orde in relatie tot het aangrenzende boerenland, zowel in Utrecht als in Gelderland.

Tips
Tenslotte geef ik tips hoe het agrarisch natuurbeheer i.c. de moderne landbouw nog beter afgestemd kan (en moet) worden op behoud en herstel van biotopen voor deze kenmerkende weidevogelsoorten.

*WBO = Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost
**WBW = Weidevogelbeschermgroep Binnenveld-West

Henk van Paassen, 24 februari 2022

Algemene informatie

dinsdag 29 maart 2022 - 19:30
Locatie: 
Speeltuin de Zanderij
Nijverheidslaan 23A
Ede
Nederland
Google Maps image