IVN Ede
IVN
Op
zaterdag21mei202208:30

Excursie naar Nationaal Park Weerribben-Wieden

Op 21 mei organiseert Vogelwerkgroep IVN-Ede een excursie naar Nationaal Park Weerribben-Wieden; het grootste laagveenmoeras van Nederland. Dit gebied bestaat uit plassen, vaarten, sloten, rietlanden en moerasbossen. In het verleden is er veel turf afgegraven waardoor er veel plassen zijn ontstaan, de zogenaamde wijdes. Op sommige plaatsen komt het zeldzame trilveen voor. Het riet wordt onderhouden door rietsnijders, die elke winter het riet oogsten. Daarnaast zijn er hooilanden waar veel bloemen groeien, zoals dotterbloemen, koekoeksbloemen en enkele orchideeënsoorten. Verder komen er veel vlinders voor, waaronder de zeldzame grote vuurvlinder.

1 Excursie Weerribben-Wieden

Voor de vogelaars is er ook veel te zien, waaronder bijzondere soorten zoals roerdomp, zwarte stern, lepelaar en purperreiger. Naast deze typische watervogels, zitten er in de rietkragen ook braamsluipers, blauwborstjes, rietgorzen en rietzangers. Daarom is een verrekijker zeer aan te bevelen en is het een perfecte plek om mooie natuurfoto’s te maken.

2 Excursie Weerribben-Wieden

We vertrekken om 08:30 uur vanuit Ede. We brengen eerst een kort bezoek aan het bezoekerscentrum en gaan van daaruit de Wieden verkennen via vlonderpaden en vogeluitkijkpunten. Ook gaan we het ‘Laarzenpad’ bewandelen. (Waterdichte schoenen of laarzen zijn hier wel vereist!) In de loop van de dag bezoeken we een theehuis waar we even kunnen uitrusten en een kop koffie of thee drinken. In de tweede helft van de middag vertrekken we weer richting Ede.

Informatie over de excursie en opgave voor deelname: Hans Westendorp, 0318-418465. Maximum aantal deelnemers: 16 personen.

Deelname geschiedt in volgorde van aanmelding, maar wanneer er onder de eerste 16 deelnemers minder dan vier auto’s beschikbaar zijn, dan krijgen personen die op de wachtlijst staan en die wel over een auto kunnen beschikken, voorrang.

Een vergoeding voor de reiskosten en een kop koffie/thee wordt gevraagd. De onkosten worden ongeveer een week voorafgaand aan de excursie bekend gemaakt en kunnen tot 21 mei worden voldaan. Deelnemers worden hierover nader geïnformeerd.

Vertrek: 08:30 uur vanaf station Ede-Wageningen, noordzijde. (Aan het eind van de middag zijn we weer terug in Ede.)

Gidsen: Marloes Remijnse en Hans Westendorp.

Algemene informatie

zaterdag 21 mei 2022 - 08:30
Locatie: 
Station Ede-Wageningen
Ede
Nederland
Google Maps image