IVN Ede
IVN
Op
donderdag09jun202219:00

ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN EDE – donderdag 9 juni 2022

Je bent van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 9 juni 2022 vanaf 19:00 uur!

Eindelijk kunnen we de al veel langer geplande ALV in het Binnenveld organiseren. Deze actieve ALV-vorm, een leuke combi van buiten en binnen zijn, is door corona al twee keer uitgesteld. Voorafgaand aan het officiële vergaderdeel, gaan we wandelen door de ’nieuwe natuur’ in het Binnenveld en langs de Grift/Valleikanaal). Christ van Elsten neemt ons mee.
Startlocatie: uitkijktoren aan de Werftweg, Bennekom (fietsknooppunt 27). Kom zoveel mogelijk met de fiets! Er is voldoende parkeergelegenheid voor fiets en auto.

Na de wandeling gaan we naar zorgboerderij De Hoge Born, Bornsesteeg 87, Wageningen voor het huishoudelijke deel van de ALV.

Zie bijgevoegd kaartje voor de fietsroute vanaf de uitkijktoren naar De Hoge Born.

Kaartje met Hoge Born en Binnenveldse Hooilanden voor ALV 2022

PROGRAMMA

19:00 – 20:30 uur: WANDELEXCURSIE (vertrek vanaf de uitkijktoren aan de Werftweg, Bennekom)
20:30 – 21:00 uur: Ontvangst met HAPJE en DRANKJE (in grote zaal boerderij De Hoge Born, Bornsesteeg 87, Wageningen)
21:00 - 22:00 uur: HUISHOUDELIJK GEDEELTE (in grote zaal boerderij De Hoge Born)

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (5 oktober 2021). Zie hiervoor onze website https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede/bestuur. Ook kun je de notulen opvragen bij het secretariaat.
 3. Toelichting jaarplannen en jaarverslagen van de werkgroepen. Zie voor de jaarverslagen: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede/jaarverslagen
 4. Bespreekpunten
  a. Aankondiging contributieverhogingen voor leden en huisgenootleden in 2023
  b. Jaarlijks ledenuitje 17 september 2022
 5. Bespreking financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 van de penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
 7. Verkiezing leden bestuur
  a. Henk Schuijt is aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar
  b. Albert Loef is aftredend als algemeen bestuurslid en niet herkiesbaar
  c. De functie van voorzitter is nog niet vervuld. Daarnaast ontstaan er twee lege plekken in het bestuur door bovenstaande aftredende bestuursleden. Kandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de secretaris aangemeld worden.
 8. Uitreiking speldjes ter gelegenheid van 25- en 40-jarig lidmaatschap
 9. Rondvraag

Extra info over de EXCURSIE van 19:00-20:30 uur
Christ van Elsten laat de resultaten zien van de uitvoering van het plan ‘de Binnenveldse Hooilanden’, een initiatief van Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld, Staatsbosbeheer en ANV Het Binnenveld. Langs de oostkant van de Grift (ook wel Bisschop Davidsgrift geheten, naar de opdrachtgever van de ontginning van het Binnenveld) wordt gewerkt aan ‘nieuwe natuur’. Een gebied van zo’n 280 hectare wordt teruggebracht naar de situatie van voor 1950, toen ontginning en ontwatering ten behoeve van de boeren nog niet had plaatsgevonden. Daarvoor wordt de voedselrijke toplaag afgegraven en tegelijk de waterstand verhoogd tot op maaihoogte. Dit moet leiden tot meer biodiversiteit. De hoop is dat er drie typen natuur gaan ontstaan: dotterbloemhooiland, blauwgrasland en trilveen. In deze nieuwe natuur is volop ruimte voor talloze (weide)vogels, vlinders en planten en bloemen.

Nieuwsgierig hoe ver de nieuwe natuur nu is? Kom dan naar de Algemene Ledenvergadering van IVN Ede!

 

Bron

 • Header-foto van Joost van Meeteren

Algemene informatie

donderdag 9 juni 2022 - 19:00 tot 22:00
Locatie: 
Uitkijktoren aan de Werftweg (fietsknooppunt 27)
Werftweg
Bennekom
Nederland
Google Maps image