Vulkanisme in de Eifel

Aanmelden voor de dagexcursie op zaterdag 15 oktober.

De kosten bedragen €45 per persoon. Stort dit na aanmelding op rekeningnummer NL68RABO0117729671 IVN de Maasdorpen onder vermelding van Eifel en je naam.