IVN de Maasdorpen
Landschap
Op
zondag22mei202210:00

Maaspark Ooijen Wanssum

Wandeling

Deze zondag maken we een wandeling van ongeveer 5 km in het gebied onder begeleiding van IVN gidsen gemaakt. Afhankelijk van het weer worden laarzen of hoge wandelschoenen aanbevolen.
Na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 zijn er plannen gemaakt om dergelijke grote overstromingen voortaan te voorkomen. Vier jaar geleden - in november 2017 - werd begonnen met de werkzaamheden. Uitgangspunt is om de rivier meer “ruimte in de breedte” te geven. Voor dit
doel was ook het gebied tussen Ooijen en Wanssum zeer geschikt omdat er tussen beide plaatsen in het landschap een langgerekte laagte aanwezig is.
Deze laagte is een restant van een oude Maasloop. Tot de Romeinse Tijd vertakte de Maas zich bij Ooijen in twee stroombeddingen die bij Wanssum weer bij elkaar kwamen. Later is de westelijke tak door aanslibbing en verlanding buiten gebruik geraakt en heeft de waterafvoer zich helemaal naar de oostelijk tak verlegd. Door de drooggevallen westelijke tak – de Oude Maasarm genoemd – uit te diepen, kan bij extreme hoge waterstand enorm veel water in deze 10 km lange slenk worden opgevangen. Volgens de berekeningen zouden bij eenzelfde waterafvoer als in de jaren ’90 van de vorige eeuw het hoogwaterpeil bij Ooijen 37 cm lager uitkomen. Afgelopen juli is in de praktijk gebleken dat deze aanname bleek te kloppen.
De waterkundige ingrepen werden gecombineerd met het ontwikkelen van een groot natuurgebied: Maaspark Ooijen-Wanssum. In dit Maaspark kan de natuur zijn vrije gang gaan. Om het gebied open te houden zullen  grote grazers  worden ingezet. Voor de realisatie van dit omvangrijk project moesten miljoenen m3 grond worden verplaatst, dijken worden aangelegd, broekbossen worden gerooid, bruggen worden gebouwd en woningen worden gesloopt. Door Piet Hoebers werd op woensdag 11 mei in een power-point-presentatie de belangrijkste onderdelen van dit prestigieuze project nader toegelicht en tijdens de wandeling kunnen we het resultaat zien. Ook diegenen die niet aanwezig waren bij de lezing van Piet Hoebers zijn van harte uitgenodigd voor deze wandeling.

Algemene informatie

zondag 22 mei 2022 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
Parkeerplaats Landhoofd Kweibrug
Ooijenseweg / Blitterwijckseweg
Nabij kasteel Ooijen
Nederland
Google Maps image