Werkgroep Landschapsbeheer

Werkgroep Landschapsbeheer

Zie hier het nieuwe jaarprogramma:

programma landschapsbeheer 2017-2018

Wij helpen vooral kleine, vaak beeldbepalende landschapselementen in stand te houden. We werken samen met de beheerder van het Brabants Landschap die ook buiten de natuurgebieden een stuk beheer heeft van vele van deze kleine landschaps­elementen.

Je kunt dan denken aan het beheer en ondersteuning van agrariërs, gemeenten en particulieren bij aanplant en onderhoud van landschapselementen, natuurlijke bermen, erven, drinkpoelen op weilanden en oude bomen. Aaneensluiting van deze elementen  met de rest van de natuur zorgt voor instandhouding van de flora en fauna en de soortenrijkdom. En niet te vergeten is dit belangrijk voor de belevingswaarde van de natuur.

 

Wat zijn nu eigenlijk landschapselementen?

Een landschapselement is een onderdeel van het landschap dat als een vrij homogeen deel van het totale beeld wordt ervaren. Landschapselementen zijn de bouwstenen die samen de structuur van het landschap bepalen. Verschillen in aard, hoeveelheid en samenhang van landschapselementen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken van landschapstypen. Veel landschapselementen hebben zowel een landschappelijke als een ecologische functie. Ze hebben veelal een historische achtergrond: de invloed van de mens in het verleden op het landschap is er dan in terug te vinden. Landschapselementen kunnen punt-, lijn- of vlakvormig zijn.

Een puntvormig element is bijvoorbeeld een karakteristieke eik in een weiland of een grenspaal.

Voorbeelden van lijnvormige elementen zijn een houtwal of een kerkpad. Vlakvormige elementen zijn bijvoorbeeld een terp of een es.

De meeste landschapselementen zijn kwetsbaar voor moderne ontwikkelingen. Omdat het beeld van het landschap door deze elementen wordt gedragen, gaat de kwaliteit van het landschap achteruit bij het aantasten of geheel verdwijnen van landschapselementen

(Bron: wikipedia)

Werkgebied 

Ons werkgebied ligt voornamelijk tussen de Tongelaar in Mill, rond het klooster van Sint Agatha, de Zevenhutten en rond de Kraaijenbergse plassen. Vanwege onze werkzaamheden begeven we ons regelmatig van de gebaande paden en komen op plekken die voor gewoon publiek niet vrij toegankelijk zijn. Brabants Landschap verzorgt voor ons de materialen, zodat we ter plekke na instructie aan de slag kunnen onder toeziend oog van onze ARBO- en EHBO-man.

 

Onze groep heeft als doel om van elkaar en soms van deskundigen meer te leren over de natuur en het landschap. Dat gaat spelenderwijs omdat je uitleg krijgt vóór het werk of omdat we iemand uitnodigen voor een inleiding. Verder zien we van seizoen tot seizoen en van jaar tot jaar wat het effect is van ons werk.

Gezelligheid 

Minstens zo belangrijk vinden we de gezelligheid bij het werk. We nemen ruim de tijd voor koffie met koek en even bijpraten. We sluiten elk seizoen af met een gezellige avond en een leuke activiteit.

Zo hebben we in 2009 een rondleiding gehad bij museum Ceuclum en konden we de natuur bewonderen na de toren te hebben beklommen.In 2010 hadden we een barbecue op landgoed de Tongelaar.

 

Met zo’n 30 leden, zowel mannen als vrouwen, kunnen we iedere werkochtend rekenen op een gezellige groep vrijwilligers. Er is bovendien voor iedereen wat te doen. Je hoeft niet erg sterk of handig te zijn. Je hoeft ook geen kennis van snoeien te hebben. Alles wordt uitgelegd.

Spreekt het bovenstaande je aan? Je kunt altijd een keer met ons meewerken om te zien of het je bevalt of gewoon eens ter plekke komen kijken.

 

Heb je interesse gekregen?

Bel of mail dan van tevoren even met onderstaande contactpersonen voor eventuele wijzigingen betreffende het vertrekpunt en de tijd.

Contactpersonen

email coordinator 1

email coordinator 2