Van het bestuur

Sinds het voorjaar hebben we, vanwege het feit dat Louis Arts en Linda Haerkens hun functie noodgedwongen door privé-oorzaken moesten opgeven, als bestuur op halve kracht moeten draaien. Wij zijn Anita Verstappen zeer erkentelijk om wanneer dat nodig was klaar te staan om ons te assisteren bij allerlei werkzaamheden.

Onze oproep om aanvulling met nieuwe bestuursleden heeft aanvankelijk slechts geleid tot oorverdovende stilte, maar uiteindelijk in september tot succes. Ons nieuwe lid Christian van Lieshout is als secretaris toegetreden. Will en ik zien uit naar een prettige en inspirerende samenwerking met hem.

Wij blijven nog steeds een tekort aan man-/vrouwkracht in het bestuur houden, zeker nu Will te kennen heeft gegeven dat hij volgend jaar zijn functie als penningmeester gaat neerleggen. We blijven dan ook appelleren aan uw medeveantwoordelijkheid als lid om uit deze impasse te komen.

Christian is één van de vijf leden van onze vereniging die in september begonnen zijn aan de Natuurgidsencursus die gewoontegetrouw eens in de vier jaar gegeven wordt in ’t Leger, het onderkomen van onze zustervereniging “Maas en Niers” in Gennep. De andere Cuijkse deelnemers zijn Anita Verstappen, Jo van Gemert, Illa Benders en Ward van Tienen. Ze worden begeleid door een mentorenteam bestaande uit Christine van Bemmel, Willemien ten Haaf en Rob Remmerde. We wensen hen veel plezier en ook sterkte bij deze pittige klus.

De cursus wordt gegeven door ons zeer ervaren medelid Ben van Dinther, alweer voor de zesde keer. Mijzelf is de eer te beurt gevallen als assistent-docent te mogen optreden, iets dat dat me veel plezier bezorgt. Het is een genoegen om les te geven aan zulke gemotiveerde mensen.

De natuurspeelplaats in de Heeswijkse Kampen bij de Nielt begint na veel strubbelingen eindelijk vaste vorm te krijgen. Nadat hij aanvankelijk dit voorjaar zou worden ingewijd waren vertragingen van allerlei aard oorzaak van een verschuiving van dat moment, eerst naar dit najaar. Uiteindelijk bleek dit ook niet haalbaar. Nu zal alles deo volente in maart officieel worden ingewijd. We danken Miep Kuppen en Christine van Bemmel, die zich hier al twee jaar voor hebben ingezet.

Ik wens iedereen een prettige en gezellige wintertijd .

Namens het bestuur,

Sjoerd de Boer, voorzitter