IVN Cuijk de Groene Overlaat
IVN
vrijdag20aug2021

Gouden speld

Meer dan 50 jaar actief lid van IVN: Gouden IVN speld voor Hub Janssen

Op donderdagmiddag 5 augustus heeft Hub Janssen namens het bestuur van IVN De Groene

Overlaat in Cuijk de gouden IVN speld gekregen voor zijn 50- jarig actief lidmaatschap van

IVN. Ook kreeg Hub de daarbij horende oorkonde. Bij de uitreiking waren een aantal

vrijwilligers van de scholenwerkgroep van IVN De Groene Overlaat aanwezig, en natuurlijk

zijn zoon en dochter en haar partner.

Hub was een pionier- hij heeft veel nieuwe dingen ontwikkeld. 60 jaar geleden begon hij bij

IVN Uden, waar hij toen woonde. Hij heeft daar veel natuuractiviteiten opgezet voor de

jeugd en ging daar al aan de slag met natuurleskisten voor de basisscholen.

Toen Hub naar Cuijk verhuisde, heeft hij verschillende leskisten nagemaakt voor IVN Cuijk,

waaronder het Kabouterpad, Dieren rondom de school, Dieren in het bos, Kleine beestjes

en Wateronderzoek.

Hub is ook vele jaren een deskundige en enthousiaste begeleider geweest bij

natuurtentoonstellingen voor kinderen, en vele andere activiteiten die de scholenwerkgroep

van IVN De Groene Overlaat voor de leerlingen van de basisscholen organiseerde, zoals

Boomfeestdag, Speuren in het Bos en Watch.

Alle vrijwilligers van de scholenwerkgroep zijn onder de indruk van de enorme kennis van

Hub van de natuur. Vooral over bomen weet Hub erg veel. Deze kennis heeft hij opgedaan in

zijn vrije tijd door zelfstudie.

Hub heeft de gouden IVN speld meer dan verdiend en we zijn dankbaar dat Hub zo

ontzettend veel jaren zijn natuurkennis heeft willen delen met de kinderen in Uden en Cuijk.

Namens IVN De Groene Overlaat, Truus Selten, coördinator scholenwerkgroep