Lezingen

In het winterseizoen organiseert IVN Cuijk een aantal lezingen. Vaak  nodigen we daarvoor  een deskundige uit op een specifiek onderwerp, en soms is dat een van onze eigen gidsen.

De lezingen vinden altijd plaats in ons verenigingsgebouw De Kloosterhof, Grotestraat 14 in Beers. We beginnen om 20.00 uur, maar als je wat eerder komt, kun je alvast even bijpraten en een kop koffie of thee drinken.

Deelname: € 3,= incl. koffie/thee. Aanmelden noodzakelijk en kan via lezingen@ivn-cuijk.nl

Voor het komende seizoen zijn de volgende 4 lezingen gepland:

Lezingen 2019/ 2020

woensdag 30 oktober                                                         20.00 - 22.00 uur

Inleider: Jos Kruit, droogtecoördinator Waterschap Aa en Maas

De zomers van 2018 en 2019 waren zeer droog. Tot nu toe kennen 2018 en 2019  een zeer groot neerslagtekort en dat heeft consequenties voor het watersysteem. Het watersysteem zoals we dat bij Aa en Maas kennen is grotendeels afhankelijk van de neerslag die valt. Als er een groot tekort aan neerslag is, zien we dat terug in zeer lage grondwaterstanden, droge bodem, zeer lage afvoeren en ongekend veel droogval in onze waterlopen. We hebben dus niet alle invloed op het wegzakken van peilen in grond en oppervlaktewater.

In de  lezing op woensdag 30 oktober zal Jos Kruit, droogtecoördinator bij waterschap Aa en Maas, u meenemen in de droogte van 2018 en 2019. Hierbij zal hij inzoomen op het watersysteem met specifieke aandacht voor het grondwater en de maatregelen die we wel kunnen nemen om de droogte te bestrijden.

datum nog onbekend                                                         20.00 - 22.00 uur

Inleider:  

  

woensdag 15 januari 2020                                                 20.00 - 22.00 uur  

locatie: De Heksenboom in St. Anthonis

Inleider: Henry Kuppen, senior adviseur en directeur van  Terra Nostra. 

Op 15 januari organiseren de gezamenlijke IVN-afdelingen De Maasvallei, De Groene Overlaat en Maas en Niers de lezing ‘Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen’. Deze lezing wordt verzorgt door de boomspecialist Henry Kuppen en laat beeldend de gevolgen op bomen zien die een ieder waar kan nemen en vaak herkent van bomen in zijn eigen omgeving.

Vanwege klimaatverandering ontstaan steeds meer zomerstormen, hevige buien én droogte. Het wordt een uitdaging om water in de stedelijke omgeving te houden om de momenten van droogte op te kunnen vangen. Daarnaast zijn de laatste jaren veel nieuwe boomziekten en aantastingen geïntroduceerd zodat er bijna geen geschikte boomsoort meer over lijkt te blijven. De manier waarop we hiermee omgaan lijkt fundamenteel onvoldoende. Door de oorzaken en effecten inzichtelijk te krijgen en daarmee aan de basis van het probleem van afnemende kwaliteit van bomen te werken zal in de loop van de jaren een meer toekomstbestendig bomenbestand ontstaan. De uitdaging van de toekomst is op welke wijze we inhoud geven aan de noodzaak tot het toepassen van soortendiversiteit en nemen van klimaatadaptatie maatregelen.

Over de spreker

Terra Nostra houd zich bezig met vraagstukken rondom bomen in de openbare ruimte. Henry Kuppen is regelmatig in het nieuws als deskundige rondom de eikenprocessierups en wordt nationaal en internationaal ingehuurd om overheden en instanties van advies te voorzien en spreekt wereldwijd op congressen en seminars met passie over bomen. Website: www.terranostra.nu

De lezing vindt plaats op 15 januari in De Heksenboom, Bosweg 40, Sint Anthonis en begint om 20.00 uur. Kosten: consumpties zijn voor eigen rekening, vrijwillige bijdrage voor IVN.

Aanmelden bij ivndemaasvallei_educatie@outlook.com
Svp een naam van de eigen afdeling toevoegen

datum nog onbekend                                                        20.00 - 22.00 uur  

Inleider: 

 

 

 

 

 

Hou voor de exacte data van de lezingen deze website in de gaten.