Coördinator gezocht voor werkgroep Landschapsbeheer

Flip van de Ven is onlangs gestopt met het coördineren van de werkgroep vrijwillig landschapsbeheer. Daarom is Peter Fest, de andere coördinator, op zoek naar partner om deze werkgroep mee te coördineren. Het gaat hier om een duo-baan. Onderling overleg tussen de 2 coördinatoren is heel belangrijk, waarbij je voor elkaar een klankbord vormt.
 
Hoofdwerkzaamheden:

 • het organiseren van de werkochtenden. Dat wil zeggen, in overleg met Brabants Landschap een aantal objecten selecteren voor het seizoen;
 • het op de hoogte brengen van de ongeveer 35 leden van de data van de werkochtenden en het begintijdstip, van de werklocaties zelf en de verzamelplaats; 
 • het doorgeven van het programma aan de werkgroep communicatie;
 • koffie zetten en gereedschapskist ophalen in het Beerse clubhuis.
 • zorg voor het gereedschap
 • zorg voor inhoud van de EHBO-tas van de werkgroep

 
Nevenwerkzaamheden:

 • ledenadministratie;
 • deelname van werkgroep aan natuurwerkdag mogelijk maken;
 • deelname aan de landelijke opschoondag organiseren;
 • het deelnemen of organiseren van (snoei)cursussen;
 • deelname aan coördinatorenoverleg  met het bestuur van de en aanleveren van jaarverslag werkgroep;
 • contact onderhouden met Brabants Landschap;
 • deelname aan het groenoverleg met o.a. Agrarische Natuurvereniging, Dassenwerkgroep,  IVN-en uit de regio, Milieuvereniging Land van Cuijk, Natuur en milieu, Natuurbeheer, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, ZLTO:  
 • presenteren van het werk van de werkgroep VLB op markten, open dagen e.d.
 • kontakten leggen (en onderhouden) met andere groepen om in overlappende werkgebieden samen de schouders onder de klus te kunnen zetten. 

 
De werkgroep Vrijwillig LandschapsBeheer is een groep van ca. 35 leden die (wanneer de flora- en faunawet het toelaat) eens per maand op een zaterdagochtend, ijs en weder dienende, "kleine landschapselementen" beheert en onderhoudt. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan wilgen knotten, houtwallen terugzetten, poelen opschonen, hoogstam- fruitboomgaarden snoeien, invasieve exoten (Amerikaanse vogelkers) verwijderen, wandelpaden vrijmaken, maasheggen  snoeien en leggen. Het gaat voornamelijk om projecten die deel uitmaken van Brabants Landschap (BL).
 
Heb je interesse in deze duo-baan of wil je meer weten? Neem dan contact op met Peter Fest via  VLB@IVN-Cuijk.nl