Boeiende bomenlezing

Tjonge, wat een belangstelling voor bomen en wat een wervelende lezing. Meer dan 100 mensen zijn op de lezing van Henry Kuppen van 15 januari afgekomen; ze hebben zeker geen verkeerde beslissing genomen.

Verbazingwekkend hoe beleidsmakers steeds weer proberen de natuur te knechten. Henry Kuppen gaf daar tijdens de bomenlezing  enkele mooie, voorbeelden van. Hoe een kunstenaar het van de boomspecialisten won. Artistiek gezien moest het een mooi plaatje worden. Een lange rij bomen langs een pad. Alle bomen moesten onder een hoek van 45 graden in de grond gezet worden. Te weinig wortels waren er de oorzaak van dat ze het moede hoofd er bij neer dreigden te leggen. Dat kon niet. Stuttende paaltjes dwongen tot deze onnatuurlijke stand. Resultaat: alle bomen werden vroegtijdig verwijderd.
De monotonie in de bermen was ook  onderwerp van gesprek. Lange rijen eiken, essen etc.  
Eén van de oplossingen: meer diversiteit. In Amsterdam, ja in Amsterdam, werd biodivers gedacht. Een straat met verschillende boomsoorten. Bomen met korte, recht opgaande, hangende takken, het was er allemaal. De hangende takken werden langer. De ambtenaren voorzagen problemen. Bij/na regen zou het kunnen dat passanten de takken raakten en er nat van werden.  Oplossing: bomen rooien, maar dat pikten de Amsterdammers niet. Geweldig toch.
De groenbeheerders hebben leren omdenken. Geen kaarsrechte monoculturen meer, maar meer verschillen. De verschillen zijn nog klein. Variëteiten kan, maar verschil in soorten gaat nog een beetje te ver, maar ook dat komt.
Kortom de lezing was vooral toegespitst op oorzaak en gevolg. Monocultuur met in het voetspoor niet beheersbare ziektes, én het gesleep met plantmateriaal over de wereld en de begeleidende ellendes.
De grote, positieve boodschap was toch wel: we leren van onze fouten.