Afkoppelen hemelwaterafvoer

In de gemeente Cuijk kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van je hemelwaterafvoer. Hemelwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Het kan rechtstreeks naar de planten en bomen in de tuin. Vooral bij droogte kan je tuin dit water goed gebruiken. Regenwater opvangen kan op diverse manieren, zowel bovengronds als ondergronds. Zo maak je jouw tuin waterklaar en verkleinen je de kans op wateroverlast en verdroging van de grond.