IVN Cuijk
IVN
Op
woensdag24jan201820:00

KLIMAATVERANDERING EN VOGELS

LEZING

klimaatverandering en vogels

IVN-Cuijk ”De Groene Overlaat” organiseert een belangwekkende lezing over een zeer actueel onderwerp: Klimaatverandering en vogels. Tijdens deze lezing laten we zien welke gevolgen klimaatveranderingen hebben voor onze vogelpopulaties. Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen) tot veranderingen in verspreiding en populatie-groottes: welke soorten gaan we in de toekomst verliezen, en welke soorten kunnen we juist verwelkomen als gevolg van de opwarmende omstandigheden?? Ook wordt ingegaan op de veranderde relaties tussen soorten: wat gebeurt er als de activiteits-patronen van vogels én hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen?

Ook het belang van vogelmeetnetten, de totstandkoming van de ‘Vogelatlas 2018’, én de daarvoor benodigde activiteiten van de vele, vele duizenden vrijwilligers, van tuinvogel-, watervogel-, en broedvogeltellingen!!

Een prachtige lezing voor iedereen die geïnteresseerd is in klimaatverandering en/of vogels.

De inleider is: Prof. Ruud Foppen, bijzonder hoogleraar a/d Radboud-Universiteit, senior-onderzoeker bij SOVON, en actief vogelteller en vogelringer.

Woensdag 24 januari 2018, 20.00 uur, Grotestraat 14, Beers. Entree: € 3,= incl.kofie/thee

Aanmelden is noodzakelijk! via: acb.verheijen@hetnet.nl De ruimte is beperkt, dus..

Algemene informatie

woensdag 24 januari 2018 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
grotestraat 14
Beers
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image