IVN Cuijk de Groene Overlaat
Duurzaamheid
Op
woensdag14dec201620:00

Het voedselbos

Landbouw- Natuur - Duurzaamheid

Lezing door: Wouter van Eck.

LANDBOUW------------>  NATUUR-------------> DUURZAAMHEID !!

Bestáát  er wel een mogelijkheid, via deze weg, een blijvende duurzaamheid te ontwikkelen??

Is er wel verzoening mógelijk tussen Landbouw en Natuur, terwijl ze elkaar lijken uit te sluiten!

Door monocultuur en schaalvergroting, staat de Natuur zéér sterk onder druk.

Men zocht naar geschikte oplossingen en bracht,  één van deze, ook in praktijk.

Zeven jaar geleden, werd door Wouter van Eck, gestart op een kale maïsakker in Groesbeek, met een uniek project,  het eerste in Nederland: het : 'VOEDSELBOS' !!

Een 'VOEDSELBOS' kent 'n hoge productie van fruit, noten, kastanjes, vruchten, bessen, eetbaar blad.

Tegelijkertijd herbergen 'VOEDSELBOSSEN' hoge natuurwaarden, hebben  een zeer rijke diversiteit.

Het gaat om een 'Duurzaam Landbouwconcept', omdat het principe berust op voedselproductie, zónder (kunst)mest  of bestrijdingsmiddelen , zelfs zonder kunstmatige beregening!

Het lijkt een 'sprookje', maar een goed ontworpen 'VOEDSELBOS' kan op termijn, deze beloften waarmaken, in samenwerking met alle betrokkenen.

Wouter van Eck was campagneleider: 'Landbouw en Voedsel' bij Milieudefensie,  en directeur bij de Stichting FLORON.   Nu zet hij zich in,  als voorzitter van ' Stichting Voedselbossen Nederland',  om de kennis óver,  en de aanleg ván Voedselbossen te stimuleren.

Woensdag,  14 december, 20.00 uur, IVN-gebouw Grotestraat  14,  te Beers.

Aanmelden: acb.verheijen@hetnet.nl      Entree:  € 3,= incl. koffie/thee.

Algemene informatie

woensdag 14 december 2016 - 20:00 tot 21:30
Locatie: 
IVN verengingsgebouw
grotestraat 14
Beers
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image