IVN Cuijk de Groene Overlaat
IVN
Op
woensdag18jan201720:00

ALS BOMEN KONDEN PRATEN !!

LEZING BIJ IVN-CUIJK "DE GROENE OVERLAAT"

 

ALS BOMEN KONDEN PRATEN !!

als jij met een boom wil praten moet je er heel dicht bij gaan staan en dan.....zwijgen!!!

              

òf komen luisteren én kijken naar de lezing bij IVN-Cuijk "De Groene Overlaat"

"KLIMAATVERANDERING EN DE INVLOED DAARVAN OP BOMEN IN DE STEDELIJKE OMGEVING"

Door klimaatverandering kennen we steeds vaker zomerstormen,hevige regenbuien én droogte, ook in de steden.  Boomziekten, plagen en aantastingen komen steeds meer voor.

Ons bomenbestand wordt steeds vaker, en ook in grotere intensiteit, aangetast door natuurlijke aantasters  die nu eenmaal ook bij bomen horen.  Door nu aan de basis van het probleem te werken, zal in de loop van de jaren, een meer toekomstbestendig bomen-bestand ontstaan, is de stellige overtuiging van bomen-onderzoeks-bureau: 'Terra Nostra'.

De uitdaging van de toekomst is, op welke wijze we inhoud gaan geven aan de noodzaak, tot het toepassen van soorten-diversiteit, en het nemen van klimaatadaptatie maatregelen.     De heer Henry Kuppen, groot boom-deskundige en directeur van Terra Nostra, geeft een boeiende presentatie over dit zeer belangwekkend onderwerp.

Woensdag 18 januari, 20.00 uur, Grotestraat 14, te Beers.  entree € 3,= incl. koffie/thee.

     Aanmelden via:  acb.verheijen@hetnet.nl  ( max. t/m 17 januari)

 

 

Algemene informatie

woensdag 18 januari 2017 - 20:00 tot 21:30
Locatie: 
IVN-Verenigingsgebouw
Grotestraat 14
Beers
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image