Over IVN Cuijk (De Groene Overlaat)

Op deze website vindt u allerhande informatie en activiteiten om de natuur toegankelijk te maken. U kunt zelf of met georganiseerde activiteiten Cuijk e.o. gaan ontdekken en beleven.

wij wensen u veel plezier en hopen u  ook te mogen ontmoeten bij een van onze actieve werkgroepen.

ontstaansgeschiedenis:

Bij IVN spreken we sinds 1960 over Natuur- en Milieueducatie. IVN Nederland bestaat uit een vereniging (met om en nabij 171 lokale afdelingen en zo'n 18.000 vrijwilligers) en een stichting (met 11 provinciale consulentschappen en meer dan 100 beroepskrachten).

In Brabant zijn ongeveer 40 afdelingen actief, waar IVN Cuijk ”De Groene Overlaat” er een van is. Onze afdeling is werkzaam binnen de gemeentegrenzen van Cuijk, St. Agatha, Beers, Mill en omliggende natuurgebieden. Afdeling De Groene Overlaat heeft zijn 25 jarige jubileum mogen vieren in 2015.