Ledendag 2022 IVN de Groene Overlaat

Beste natuurvrienden,

 

Na twee jaren willen wij als IVN weer eens een leuke, gezamenlijke activiteit organiseren, om de onderlinge banden aan te halen. We hebben een ledendag georganiseerd op zaterdag 28 mei.

We zijn er deze keer vanuit gegaan dat we niet al te lang in de bus willen zitten in deze tijd van duurzaamheid. Op grond daarvan hebben we het volgende bedacht:

Vanaf 10.15 uur inloop bij Verdeliet (het terrein van het oude LTS gebouw aan de Robijnlaan (Toermalijnlaan 40 Cuijk).

Het programma begint om half 11 met koffie en gebak, uitleg over de doelstelling van Verdeliet en een rondleiding in groepjes. Aan het eind daarvan is er natuurlijk nog gelegenheid wat vragen te stellen en ook om samen bij te praten.

Om half 1 gaan we weer op de fiets naar het Inspyrium van Ebben aan de Beerseweg 45 te Cuijk. Daar worden wij om 1 uur verwacht. Wij krijgen daar een lunchpakket, koffie of thee en uitleg over de boomkwekerij. We gaan daarna met de oude schoolbus naar een aantal projecten waaronder het landschapspark achter Van der Valk.

Vanaf 3 uur krijgen we, terug bij het Inspyrium, uitleg over het daar nieuw aangelegde dakterras onder het genot van enige consumpties. We verwachten rond 4 uur / half 5 de dag af te ronden.

Als mensen zelf auto willen rijden of vervoer zoeken, hopen we dat ze dat bij ons even kenbaar willen maken.

De kosten voor deze dag zijn als volgt berekend:

De leden dragen € 5,- bij

Huisgenoot-leden € 10,-

Niet-leden € 15,-

Leden, huisgenoot-leden en partners hebben voorrang bij de inschrijving. Maar natuurlijk kun je ook je buurman uitnodigen.

Je kunt je aanmelden bij Anita: a.verstappen24@outlook.com (vergeet de 24 niet).

We verzoeken je het verschuldigde bedrag uiterlijk 16 mei over te maken op rekeningnummer NL62RABO 0105 2136 75 t.n.v. IVN - AFD DE GROENE OVERLAAT. Vermeld s.v.p. Ledendag en de naam (of namen) van de deelnemer(s). Vragen over de betaling kun je stellen aan penningmeester Thijs Moonen, tel. 06-23663847.

 

Met vriendelijke groeten,

Christine van Bemmel

Flip van der Ven

Willem Hagemeijer

Anita Verstappen (06 38197474)