IVN Cuijk de Groene Overlaat
Landschap
Op
zondag19mrt201710:00

publiekswandeling Tongelaar

IVN Publiekswandeling Landgoed Tongelaar op zondag 19 maart 2017

Het wapen van de gemeente Cuijk telt acht merletten, parels op het Cuijkse blazoen. Landgoed Tongelaar zou er één kunnen zijn; helaas ligt het niet binnen de Cuijkse grenzen.

Het landgoed ligt zuidelijk van Gassel op het grondgebied van de gemeente Mill en de lage Raam omzoomd het gedeeltelijk.

Het op het landgoed liggend kasteel kent een lange geschiedenis die al in de dertiende eeuw begint. Namen als graaf Floris V en Heer Jan van Cuijk staan in de analen van het kasteel opgetekend.

Nu is het landgoed bezit van het Brabants Landschap, en dat is niet zo maar. De natuur- en culturele waarden zijn van belang.

Allerlei cultuurtechnische werken hebben in het recente verleden bijgedragen aan het versterken en behoud van deze waarden.

Hierdoor is een rijke natuur ontstaan met als bekroning het IJsvogeltje, een bewoner van de lage begroeiing langs de lage Raam. Allerlei soorten uilen, Wielewaal, Nachtegaal en meerdere soorten zangvogels vinden in het landgoed hun behuizing.

Het karakter van het landgoed doet denken aan de Maasheggen; vele soorten struiken, waaronder de één- en tweestijlige meidoorn, Kardinaalsmuts, Hop, Rode kornoelje en nog vele soorten meer. Vooral valt de roos van Chinese afkomst op. Vraag er maar naar.

Het is een rijk landschap waar natuur en (ecologische) landbouw haast naadloos in elkaar overvloeien.

Een machtig mooi cultuurlandschap. Beleef het zelf en ga met onze gidsen (van IVN De Groene Overlaat) mee op zondag 19 maart. De natuur begint dan wellicht langzaam tot leven te komen.

Het vertrek is om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Hoogedijk in Mill.

De wandeling duurt tot maximaal twee uur en gaat over redelijke begaanbare paden. Na afloop is er uiteraard koffie voor de geringe vergoeding van twee Euro.

Voor informatie kunt u bellen, tel.nr. 0485 314 946,

Graag, tot ziens.

Algemene informatie

zondag 19 maart 2017 - 10:00 tot 12:00