Over IVN Bocholtz - Simpelveld

Het IVN Bocholtz - Simpelveld is een kleine afdeling van het Landelijk Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.
IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Deze vereniging heeft als hoofddoel het verbreiden van de natuurbeschermingsgedachte: de waarde en de schoonheid van ons omringende natuur onder de aandacht brengen, zodat natuurbescherming een vanzelfsprekendheid wordt.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.

IVN Bocholtz - Simpelveld kent ook verschillende werkgroepen. Voor meer informatie kunt u kijken onder "Werkgroepen".