Organisatie

Hier vindt u informatie over de afdeling IVN Bocholtz - Simpelveld.

Op deze pagina vindt u de bestuursleden, contactgegevens en de kosten voor het lidmaatschap.
Mocht u naar aanleiding van een van onze activiteiten interesse hebben in een lidmaatschap van onze afdeling dan vindt u ook hier de contactgegevens en de lidmaatschapmogelijkheden.

Onderverdeling:
– Bestuur
– Contact
– Lidmaatschap

Bestuur
Het bestuur van de IVN afdeling Bocholtz-Simpelveld wordt gevormd door:

Math Kockelkoren (voorzitter)
Eugène Scheepers (secretaris)
vacant (penningmeester)
Henk Ghijsen (bestuurslid)
Harry Merx (bestuurslid)

Contact
Wilt u meer weten over het IVN in het algemeen of over de werkgroepen of over het IVN afdeling Bocholtz - Simpelveld, informeer dan eens vrijblijvend bij een van onze bestuursleden. Ze zullen u graag informeren over het IVN en in het bijzonder over onze afdeling.
Ook als u niet in de gemeente Simpelveld woont kunt u lid worden van onze IVN afdeling Bocholtz – Simpelveld.

Hebt u nog een vraag of wilt u met ons in contact komen?
Stuur dan een mail naar: ivnbocholtzsimpelveld@gmail.com

Lidmaatschap
Een lidmaatschap voor onze afdeling kost € 15 per jaar per persoon.
Het IVN lidmaatschap bij onze afdeling en het landelijk IVN kost € 24 per jaar per persoon.
Voor huisgenoten kost het lidmaatschap € 2,50.

Heeft u nog vragen over het lidmaatschap of wilt zich aanmelden als lid, dan kunt u altijd terecht bij onze secretaris:
Eugène Scheepers, telefoon: 045-5440015
Email: ivnbocholtzsimpelveld@gmail.com.