Privacy Statement

Privacy Statement IVN Bergeijk-Eersel
Dit privacy statement is van toepassing op IVN afdeling Bergeijk-Eersel, verder te noemen IVN.

Opslag en verwerking van gegevens
Wanneer je informatie aanvraagt, lid, huisgenootlid of donateur wordt van IVN Bergeijk-Eersel, deelneemt aan activiteiten en cursussen, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. Deze gegevens worden opgeslagen bij IVN Bergeijk-Eersel. De persoonsgegevens van een lid en huisgenootlid worden ook opgeslagen bij het landelijk IVN. IVN gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag om leden, donateurs en bezoekers van onze website te informeren over projecten, producten en het werk van IVN.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we van u

 • Naam: Achternaam, voornaam/voorletter(s)
 • Adres: straat, nummer, postcode, woonplaats
 • Emailadres (indien vermeld)
 • Telefoonnummer (indien vermeld)
 • Datum lidmaatschap

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens

 • Voor het sturen van de contributie nota (per email of huisadres)
 • Voor het sturen van de nieuwsbrief (per email of huisadres)
 • Om deelnemers te informeren over cursussen etc.
 • Om u te informeren over belangrijke zaken vanuit de vereniging: activiteiten, algemene ledenvergadering (ALV), etc.

Het delen van uw gegevens
Leden van het IVN Bergeijk-Eersel zijn ook automatisch lid van het Landelijke IVN. Persoonsgegevens worden geregistreerd in een wederzijds toegankelijke ledenadministratie “Procurios”. Zie hiervoor de Privacy Verklaring IVN op www.ivn.nl

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld met andere instanties of met andere leden van de Vereniging

Bewaren en verwijderen van gegevens
De nieuwe wet geeft aan dat IVN Bergeijk-Eersel zorgvuldig moeten omgaan met uw persoonlijke gegevens. De penningmeester( tevens ledenadministrateur) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Niemand anders is bevoegd om deze gegevens in te zien buiten leden van het bestuur IVN Bergeijk-Eersel. Als de gegevens niet meer nodig zijn, worden die uiterlijk na 1 maand verwijderd en vernietigd.

Gegevens inzien of wijzigen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen, deze laten corrigeren of laten verwijderen. Een verzoek kun je indienen:

 •  per e-mail: voorzien van je naam en adres. Je e-mail kun je richten aan

penningmeester.ivnbe@gmail.com

 • Per post: correspondentieadres, Secretariaat afd. IVN Bergeijk-Eersel (zie website)
   

Afmelden emailberichten
Als u geen berichten meer via email wilt ontvangen kunt u dit op elk moment doorgegeven via penningmeester.ivnbe@gmail.com

Beveiliging van uw gegevens
De gegevens en een back-up worden bewaard op de privé-PC van de ledenadministrateur (penningmeester). Die PC wordt beveiligd d.m.v. een deugdelijke en actuele virusbescherming en firewall.

Wijzigen van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging door IVN Bergeijk- Eersel te alle tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

Wij verwijzen ook naar de Privacy en cookie statement onder aan www.ivn.nl