Over IVN Bergeijk-Eersel

IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Bergeijk-Eersel wil door allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten er toe bijdragen dat de bevolking ( en met name de jeugd ) zich bewust wordt van de relaties tussen mens, zijn cultuur en de levende en de niet levende omgeving. Hiervoor organiseren wij excursies, wandelingen, cursussen, exposities, filmavonden en lezingen.

Het bestuur van IVN Bergeijk-Eersel heeft besloten, vanwege de coronauitbraak en de maatregelen van het RIVM en het ministerie, alle activiteiten tot 1 september 2020 te annuleren. Na 1 september wordt besloten hoe verder te gaan en de 1,5 meter maatregel toe te passen.