Omgangsregels en Protocollen IVN Bergeijk-Eersel

Ook IVN-afdeling Bergeijk-Eersel heeft zich te houden aan de wet omtrent “In Veilige Handen”.

Voor deze omgangsregels zijn volgende protocollen vastgelegd:


Leden en personen die binnen IVN activiteiten doen m.b.t. minderjarigen, ouderen en/of andere kwetsbare personen of groepen, dienen in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Informatie daarover kan worden aangevraagd via de penningmeester mail: penningmeester.ivnbe@gmail.com

In geval van ongewenst gedrag kan een IVN-vrijwilliger of deelnemer aan een IVN-activiteit – als slachtoffer of getuige – daarvan melding maken bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

De vertrouwenscontactpersoon van IVN-afdeling Bergeijk-Eersel is: Huub van der Krieken, mail: hvdkrieken@gmail.com , telefoon: 0497 516 113.