IVN Bergeijk-Eersel
IVN
zondag27feb2022

ALV op donderdag 3 maart 2022

Op donderdag 3 maart hield IVN Bergeijk-Eersel haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle leden waren hiervoor uitgenodigd en hadden een agenda, de notulen van de vorige ALV en het meerjarenplan 2022-2024 ontvangen. 

Het was een besloten ledenvergadering.
Wilt u ook lid worden?
Mail naar info.ivnbe@gmail.com.