IWG Inventarisatiewerkgroep Flora en Fauna

Wat doet de Inventarisatiewerkgroep?

 • Deze werkgroep is ontstaan uit een verzoek van het IVN om inventarisaties in het algemeen en complete gebieds-inventarisaties uit te voeren Doel o.a.: er iets van te leren en kennis op te doen
 • Bestaat uit een groep vrijwilligers die bezig is met natuur
 • Kennis is niet noodzakelijk, het is leren door doen
 • De groep inventariseert elk jaar een gebied betreffende flora en fauna
 • Elke vrijwilliger kan in overleg een bepaald onderwerp op zich nemen
 • Er is een specialist Microlepidoptera (kleine nachtvlindertjes) bij
 • Er doet ook een specialist wantsen mee
 • Ze heeft ook ondersteuning van specialisten buiten IVN

--------------------------------------------------

Voor informatie over onderstaande inventarisaties kunt u contact opnemen met ons secretariaat: secretaris.ivnbe@gmail.com

Hier volgen een aantal inventarisaties die de werkgroep in het recente verleden heeft uitgevoerd:

1. Inventarisatie "De Reisheuvels" in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten 2009.

 • Gelegen is langs de Luikerweg Valkenswaard naar België
 • Er heeft nu een zgn NUL-meting plaatsgevonden
 • Over ca 5 jaar worden de vorderingen in het gebied bekeken
 • Er zijn 351 soorten flora en fauna gedetermineerd
 • Er zijn 544 waarnemingen geregistreerd
 • Ook bijzondere soorten en soorten van rode lijsten
 • Er hebben 19 vrijwilligers aan deelgenomen
 • Zie compleet rapport:
 • 1_-_de_reisheuvels_bergeijk_2009_deel_1.pdf
 • 1_-_de_reisheuvels_bergeijk_2009_deel_2_.pdf

2. Inventarisatie "De Goorloop" op verzoek van Vereniging "Pielis in Balans" 2010.

 •  De Pielis in Luyksgestel waar natuur en boer naast elkaar moeten leven
 • De boer over 5 jaar aan een aantal eisen moet voldoen opgelegd door de Provincie
 • Dit over een lengte van ca 3,5 km plaatsvindt
 • Er zijn ca 10 vrijwilligers bezig: elk met hun eigen specialisme, of men helpt mee
 • Onderzoek is nu lopende: wil je meedoen, even melden!!! 
 • Zie compleet rapport:
 • 2_-_de_pielis_goorloop.pdf

3. Inventarisatie "De Liskes" op verzoek van Natuurmonumenten 2011

 • Monitoring van de voormalige viskweekvijvers "De Liskes"
 • De noordelijk gelegen weilanden bij het monitoringproject horen
 • Sinds 1992 is beheer op een laag niveau uitgevoerd
 • Nieuw in de inventarisatie zijn zoogdieren, amfibieën en reptielen
 • Er wederom met een tiental vrijwilligers geïnventariseerd wordt
 • Er al interessante soorten waargenomen zijn
 • Zie compleet rapport:
 • 3_-_liskes_bergeijk_deel_1.pdf
 • 3_-_liskes_bergeijk_deel_2.pdf

4. Inventarisatie "Stevensbergen" op verzoek van Natuurmonumenten 2012

5. Inventarisatie "Pastoorsweijer" op verzoek van Natuurmonumenten 2013

 • Monitoring van natuurgebied "Pastoorsweijer"
 • In 1825 door pastoors R.K. kerk ontgonnen heideven, later veenput en daarna visvijver.
 • Op het terrein groeien/leven verschillend zeldzame planten en dieren.
 • Natuurmonumenten heeft een natuurvisie ontwikkeld
 • Er zijn weer een tiental vrijwilligers actief
 • Interessante waarnemingen zijn er ook hier weer
 • Zie compleet rapport:
 • 5_-_pastoorsweijer_bergeijk.pdf

6. Inventarisatie "Luchtkasteel Bergeijk" op verzoek van Heemkundekring en Gemeente Bergeijk 2014

 • Monitoring van de plaat van het voormalige kasteel en viskweekvijvers "De Liskes"
 • In 1352 werd het kasteel van Bergeijk al vermeld in een akte van het klooster van Postel.
 • Op deze omgeving ligt ook het Helofytenfilter van Gemeente Bergeijk
 • Ten oosten grens het aan de Beekloop
 • De laatste jaren is een geoptimaliseerd maaibeheer voor de bioversiteit ingevoerd
 • Er is wederom met een aantal vrijwilligers geïnventariseerd
 • Er al interessante soorten waargenomen zijn
 • Zie compleet rapport:
 • 6_-_luchtkasteel_bergeijk.pdf

7. Inventarisatie "Dommeldal te Riethoven (gemeente Bergeijk)" op verzoek van Natuurmonumenten 2015

 • Monitoring van natuurgebied "Dommeldal"
 • In het rivierengebied van Dommel en Keersop
 • Bestaande uit moerassige broekbossen en natte graslandjes
 • Het gebied is ten zuiden grenzend aan ’t Heike te Dommelen
 • Eigendom van Natuurmonumenten ter grootte van 30 ha.
 • Grenzend aan Camping de Volmolen Waalre
 • De inventarisatie is weer door een aantal vrijwilligers uitgevoerd
 • Ook hier zijn interessante soorten waargenomen
 • Zie compleet rapport:
 • Dommeldal Riethoven (bergeijk)

8. Vogelinventarisatie "Polvo en omgeving" te Riethoven op verzoek van Gemeente Bergeijk 2015

 • Er is alleen inventarisatie op broedvogels volgens de B.M.P.-methode uitgevoerd.
 • Door dit gebied, van ca 10 ha, komt de nieuwe N69.
 • Het gebied noemt men ook “Einderheide”.
 • In het gebied ligt Polvo-kamp, welk in 1955 is ontstaan uit een zilveren jubileum van Scouting Nederland.
 • Dit gebied was nog niet eerder door IVN Bergeijk-Eersel geïnventariseerd.
 • Er zijn toch 269 broedvogelterritoria vastgesteld, waaronder enkele interessante.
 • Zie compleet rapport:
 • Polvo_en_omgeving_Riethoven (deel 1 bergeijk)
 • Polvo_en_omgeving_Riethoven (deel 2 bergeijk)

9. Inventarisatie "Genderdal" te Steensel op verzoek van Dorpsraad Steensel en Gemeente Eersel 2016

 • Monitoring van natuurgebied "Genderdal"
 • Stroompje de Gender met omliggend gebied en poelen
 • Bestaande uit een enkel moerassig broekbos en diverse natte graslandjes
 • Het gebied is ten zuidwesten grenzend aan De Hees bij Eersel
 • Aan noord-oost zijde grenzend aan Golfclub Gendersteyn Veldhoven
 • Noordzijde wordt begrensd door de autosnelweg A67
 • De inventarisatie is door meerdere vrijwilligers uitgevoerd
 • Ook hier zijn interessante soorten waargenomen
 • Zie compleet rapport:
 • Inventarisatie Gender 2016 deel 1.pdf
 • Inventarisatie Gender 2016 deel 2.pdf