Bestuur

Voorzitter 
Kandidaat-voorzitter (tijdens eerstvolgende ALV 2021 stemmen leden)
Marion Kip

Secretaris
Berno Nieuwenhuizen
06-20352056
secretaris.ivnbe@gmail.com

Penningmeester
Berthy Bierens
06-81195659
penningmeester.ivnbe@gmail.com

Bestuurslid
Hans van Nunen
06-27443884
j.nunen6@upcmail.nl

Bestuurslid
Vacant