IVN Bergeijk-Eersel
IVN
Op
zondag14aug202213:30

Cartierheidewandeling

(publiekswandeling)

Boeiende en bloeiende IVN heidewandeling over de Cartierheide op zondag 14 augustus 2022 (Publiekswandeling)

Rond deze tijd staat de heide in bloei, een golvend paars landschap is te bewonderen op de Cartierheide en de Hapertse heide.

De oorsprong van de naam Cartierheide ligt bij baron De Cartier De Marchiennes, die het ernaast gelegen Duizels Hof in 1863 kocht. Zoon Emile schenkt het terrein in 1932 aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.                                               

Heidevelden zijn oude cultuurlandschappen met grote natuurwaarden. Ze zijn het resultaat van langdurige begrazing van een voedselarme bodem. Kunstmest bracht een eind aan de potstal en maakte de herder met zijn kudde brodeloos. Het mengen van gestoken heideplaggen en mest was niet langer nodig. Voedingsstoffen in het regenwater veroorzaken vergrassing, waarbij het pijpenstrootje de heide geleidelijk verdringt. Zonder een actief beheer van begrazen en plaggen zouden de lager gelegen heidevelden daarom geleidelijk spontaan veranderen in bos.

Ook Staatsbosbeheer probeert de heide te bewaren door te chopperen, maaien en te laten begrazen. Dit leidt tot een mooie, afwisselende heide. De Bazadaise of Blonde d'Aquitaine koeien grazen er van voorjaar tot najaar en geven de heide een extra natuurlijk uiterlijk.

In het algemeen is de soortenrijkdom op de heide niet zo groot, maar wel bijzonder. Het is een ideaal gebied voor natuurliefhebbers, vogelaars en wandelaars. Toch vind je hier onder meer struikheide, dopheide, ronde zonnedauw, wilde gagel, klokjesgentiaan en bijzondere vogels en bijzondere insecten. Zelfs reptielen als de gladde slang, de levendbarende hagedis leven hier. Op stille momenten kunt u op de Cartierheide zelfs reeën, hazen of vossen tegenkomen.

Op de Cartierheide kronkelt het Dalems Stroompje. In het voorjaar bloeit de witte waterranonkel en in de zomer zwermen er vele libellen.

Op zondag 14 augustus verzorgen IVN gidsen van Bergeijk/Eersel een publiekswandeling. Vertrek om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Hoek Bredasebaan – Postelseweg.

De wandeling duurt circa twee uur. Deelname is gratis.
Info:  info.ivnbe@gmail.com of telefonisch 06-30378595

Algemene informatie

zondag 14 augustus 2022 - 13:30
Locatie: 
Parkeerplaats SBB Cartierheide, hoek Postelseweg/Bredasebaan Eersel
Postelseweg
Eersel
Nederland
Extra Informatie: 

0497514233

Contactpersoon: 
Google Maps image