Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Apeldoorn worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen en teams. Deze kleine groepjes werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks voor de afdeling worden vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen  samen met het afdelingsbestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

Kijk voor de activiteiten die de werkgroepen doen in het menu of in de algemene folder.
Adressen vind je onder het menu Contact

IVN Apeldoorn kent de volgende werkgroepen en teams: