Wegwijzer-Organisatie en beleid IVN Apeldoorn

IVN 

 • Ontstaan van IVN
 • Hoe zit IVN in elkaar?
 • De afdeling, het district, het land
 • Wat doet IVN?
 • IVN in Apeldoorn

Statuten afdeling (pdf)
De statuten van de IVN-afdeling Apeldoorn zijn gerelateerd aan de statuten van de landelijke IVN vereniging.
Laatste wijziging: 13-12-2018

Huishoudelijk reglement (pdf)
Laatste wijziging: november 2018

Financiën (pdf)

 • Contributie en donatie
 • Afdelingsfinanciën
 • Vergoedingen
 • Prijzen IVN-artikelen en cursussen
 • Verzekeringen

Besluitenlijst (pdf)

 • Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
 • IVN-activiteiten gaan altijd door
 • Afspraak is afspraak
 • Wijzigingen in de werkgroep
 • Leden/donateur werving
 • Medewerking niet-IVN leden
 • Werkgebied
 • Financiële zaken
 • Nieuwe opzet van afdelingsbestuur, werkgroepen en teams
 • Informatie uitwisseling IVN-Apeldoorn en Apeldoorns Gidsen Collectief
 • IVN Inventaris
 • IVN waarderingstekens
 • Beleid kwetsbare groepen "In veilige handen"
 • Copyright Natuurfotografen

Jaarplan 2019 (pdf)

Een overzicht van de plannen van de diverse werkgroepen zoals vastgesteld in de ledenvergadering

Meerjarenplan 2016-2020 (pdf)

Het meerjarenbeleidsplan is een uitwerking van de koers die we willen volgen voor de komende vier jaar.
Jaarplan en jaarverslag: Vanuit het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur een jaarplan gemaakt, dat wordt vastgesteld in de najaarsledenvergadering. Zie het menu publicaties/jaarverslagen

Arbobeleidsplan (pdf)

 • Het Arbobeleidsplan is een uitwerking van de (sterk versoepelde) Arboregels die in acht genomen worden binnen onze vereniging.
 • Calamiteitenkaart (zie overige documenten)

Organisatie afdeling (pdf)

Leden en donateurs (pdf)

 • Leden, donateurs
 • Opgave en opzegging
 • Aanname nieuwe leden
 • Checklist bij introductie van nieuwe leden

Activiteiten (pdf)

 • Interne activiteiten
 • Publieksactiviteiten
 • Landelijke activiteiten
 • Jaarverslag activiteiten

Kennis en ervaring (pdf)

 • Deskundigheidsbevordering
 • Interne cursussen
 • Publiekscursussen