Vacatures

IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. 

Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd meedoen bij het organiseren en/of uitvoeren van onze activiteiten of projecten. Meld je aan via secretaris@ivn-apeldoorn.nl Ook niet IVN leden kunnen zich aanmelden. Van hen wordt wel verwacht dat ze dan IVN lid worden.

Hieronder een aantal mogelijkheden om mee te doen met bestaande of nieuwe activiteiten van IVN Apeldoorn. (dit zijn allemaal vrijwilligersfuncties)

Bestuursleden

We zoeken 3 bestuursleden als aanvulling voor het bestuur voor de volgende taken:
- Voorzitter: Na inwerking neem je de taken van de huidige waarnemend voorzitter over.
- Secretaris: Er is - voorlopig - ondersteuning voor de ledenadministratie en notulering/correspondentie. Je krijgt uiteraard tijd en hulp om te worden ingewerkt.
- Bestuurslid voor projecten (niet de uitvoering, wel de contacten met projectgroepen)
Bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode van 3 jaar. De tijdsbesteding voor een ‘gewoon’ bestuurslid is 1 avond + enkele uren per maand, enigszins afhankelijk van de taakverdeling. Voor voorzitter en secretaris ligt dit - uiteraard - wat hoger.
Voor de taken zie de statuten en het huishoudelijk reglement.


Voel je iets voor een bestuurlijke of organisatorische rol meld je dan bij secretaris@ivn-apeldoorn.nl of één van de andere bestuursleden. Kom gerust een keer kijken bij een bestuursoverleg.
De huidige bestuursleden vind je op de
contactpagina.

Naar boven

Vacature docent(en) natuurcursussen

Vogelcursussen
Sinds 2014 organiseert IVN samen met KNNV korte vogelcursussen: één avond theorie en één zaterdagochtend excursie. De theorieavond wordt normaliter gegeven door een docent van IVN én een docent van KNNV. De begeleiding van de excursies geschiedt door vogelaars uit een poule van zowel IVN als van KNNV. Inmiddels zijn er zes van deze vogelcursussen en we zijn bezig om een nieuwe te ontwikkelen.
Voor een aantal van deze cursussen is een vacature in de IVN-bezetting. Voor de cursus Tuinvogels en Winterwatervogels ben je het modulemaatje van de KNNV-docent, waarbij je een ondersteunende rol hebt. Voor de cursus Weidevogels, ben je de modulecoördinator en presenteer je een deel van de cursus.
eb je interesse om één of meerdere plekken in te vullen neem dan contact op met John van Heiningen of Henk van den Ende via e-mail secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Landschappencursus
Het team biedt 1x per twee jaar de Cursussen Landschappen 1 en 2 aan voor een breed publiek.  We zoeken iemand met passie voor het gevarieerde landschap in onze directe omgeving en bij voorkeur een gediplomeerde IVN Natuurgids of een kandidaat die de Cursus Landschappen al heeft doorlopen en op de hoogte is van de onderwerpen waaruit deze publiekscursus is opgebouwd.
De Cursus Landschappen is opgebouwd uit twee separate cursussen waarbij deelnemers in de eerste cursus kennismaken maken met de pilaren waarop een bredere kennis kan worden opgebouwd t.w.: de wordingsgeschiedenis, bodem en water en cultuurgeschiedenis. Bij de tweede cursus gaan we die basiskennis toepassen op een aantal unieke locaties.
 
De cursus is opgebouwd uit 2x 3 Theorie + 3 Praktijk lesmomenten. Na elke theorieles volgt een les in de praktijk in de vorm van een excursie. Van de docent verwachten we dat hij/zij kennisneemt van de beschikbare lesstof en zich goed voorbereid op de lesonderdelen van zijn keuze.
Voor meer informatie of nu al enthousiast? Neem contact op met de Cursus Coördinator: Willem Kuijpers (Email: willem.a.kuijpers@gmail.com)

Cursusteam Natuur&Samenleving zoekt versterking
In de meeste IVN cursussen kijken we hoe de wereld ecologisch in elkaar steekt, we leren over de natuur. In de cursus Natuur & Samenleving bekijken we hoe de moderne mens met de aarde omgaat, welke druk de landbouw, toename van welvaart en bevolkingsomvang op de natuur leggen. We behandelen wat duurzaamheid nu precies is aan de hand van de definitie van de Verenigde naties. De cursus wil het inzicht bevorderen dat de inrichting van onze samenleving afstemming met de natuur behoeft om de planeet leefbaar te houden.
Op deze gebieden gaan de ontwikkelingen erg snel. Het is dan ook belangrijk dat in de cursus actuele inzichten en cijfers worden gebruikt. Dat vergt een voortdurende doorontwikkeling en aandacht.
Om gezondheidsredenen heeft een lid van het team haar activiteiten gestopt. Wij zoeken nu weer aanvulling om een of meerdere aspecten van de cursus te verzorgen. Dat houdt in:
- bijhouden van actuele ontwikkelingen
verwerken in de cursusinhoud
presenteren tijdens de cursusavonden
Wij zoeken dus iemand die geïnteresseerd is in duurzaamheid en de manier waarop wij mensen met de aarde omspringen en de vertaling daarvan naar gevolgen voor de natuur. Iemand die de actualiteit volgt, daar wel eens een interessant artikel, boek of onderzoek over leest. Daarover wil sparren met mede-teamleden en een duurzame boodschap wil uitdragen onderbouwd door kennis en inzicht.

Wij zijn een leuk team van nu 3 geïnspireerde mensen in een duurzame wereld met een heel warm hart voor de natuur.
De cursus wordt één maal per jaar in het voorjaar gegeven, meestal vanaf begin maart en maakt onderdeel uit van de verplichte cursussen voor de NGO. De cursus beslaat 4 avonden en 2 excursies onder leiding van externe deskundigen. Er is een wens vanuit de cursisten om een avond toe te voegen. Daarover moeten we het nog hebben. Ter voorbereiding op de cursus komen we een paar keer bij elkaar waarin we de inhoud verdelen. De opzet van de cursus zit goed in elkaar. Jaarlijks actualiseren we de inhoud en bespreken eventuele aanpassingen. Dat kan on-line.
Heb je vragen bel of mail met Ronald Duin 0654958333 – ronaldduin@gmail.com

Naar boven

Projecten

Projecten zijn altijd van beperkte duur. Je bijdrage is in overleg te regelen.

Projectteam Groenplan zoekt versterking
De gemeente Apeldoorn heeft in 2018 een ambitieus Groenplan vastgesteld. IVN-Apeldoorn heeft daarin de rol opgenomen de natuureducatie te verzorgen en bij te dragen aan biodiversiteitsversterking. Dat doen we doen we op het gebied van jeugd, via de werkgroep Scharrelkids en op het gebied van volwassenen.
In het kader van de volwasseneneducatie is er een Groencafé georganiseerd, is er een grote eco-spot aangelegd aan de Oude Beekbergerweg en zijn er plannen voor verschillende andere projecten:

  • versterken biodiversiteit en groenbeleving Kanaalpark
  • versterken groene uitstraling en biodiversiteit bedrijventerrein Stadshoudersmolen;
  • organiseren cursussen Levende tuinen van inwoners van Apeldoorn
  • organiseren Groencafés of iets dergelijks in de wijken

Wij zoeken uitbreiding van de projectgroep met verschillende mensen om projecten te ontwikkelen en de uitvoering te realiseren. Dat betekent brainstormen over hoe we Apeldoorn daadwerkelijk groener en biodiverser kunnen maken, onderzoeken van mogelijke locaties, onderzoeken van partijen die mee willen doen, leggen van contact, regelen van materialen etc.
Er is een passend budget beschikbaar om jaarlijks enkele projecten te realiseren.
Wil je meedoen of heb je vragen bel of mail met Ronald Duin 0654958333

Naar boven

Coördinator werkgroep PR

De bestaande PR activiteiten worden door diverse teams uitgevoerd. De teams zijn weliswaar zelfstandig bezig, maar het is toch belangrijk dat er één aanspreekpunt is naar/van bestuur en voor mensen van buiten IVN.

Het leuke aan het coördinatorschap is dat je veel van de vereniging weet, en naar je eigen interesse en mogelijkheden ook veel contacten hebt met vele andere mensen binnen en buiten de vereniging en dat je lijntjes kunt uitzetten, bruggetjes bouwen naar andere organisaties.
Reken op een tijdsbeslag van een paar uur per week, die je veelal naar eigen goeddunken over de week kunt verdelen. Je wordt ingewerkt tijdens een overdrachtsperiode.
Interesse? Meld je dan aan via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl 

Naar boven

IVN Apeldoorn zoekt schoolgidsen!

IVN Apeldoorn wil haar natuureducatie activiteiten voor jeugd verder uitbreiden. Er is plaats voor nieuwe gidsen die op vrijwillige basis aan de slag gaan. Deze gidsen begeleiden jeugdactiviteiten op scholen en/of buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in de weekenden. Deze 'Scharrelkidsactiviteiten' zullen enkele keren per jaar plaatsvinden op zaterdag of zondag en zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders.
Na een korte training gaan de nieuwe gidsen met ervaren gidsen van IVN Apeldoorn de natuur in met kinderen; in school- of gezinsverband.

  • Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met natuur?
  • Heb je affiniteit met kinderen?
  • Ben je minimaal 1 dagdeel per maand beschikbaar?

Meld je dan aan!
Weet je niet zoveel over planten en dieren? Geen probleem. Veel belangrijker is het om kinderen te begeleiden bij hun ontdekkingstochten en daar samen plezier aan te beleven. De (buiten)activiteiten verlopen volgens een programma, waarbij het accent ligt op beleven en ervaren. De Schoolgidsenactiviteiten worden op vraag van en in overleg met de scholen gegeven. Voor de Scharrelkidsactiviteiten worden onder meer de landelijke IVN thema’s als Slootjesdagen en Speuren naar Paddenstoelen, gevolgd.

De werkgroep houdt regelmatig trainingsdagen. Tijdens de training ligt de nadruk in eerste instantie op visie, werkvormen en het omgaan met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. Naderhand wordt ingegaan op de praktijk van de uitvoering en het maken van programma’s.
Opgave en meer informatie via scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Begeleiders voor nieuwe jeugdgroep(en)

Nationaal Park de Hoge Veluwe is gestopt met het Junior Rangers programma. Omdat de kinderen (momenteel 11 in de leeftijd van 12-17 jaar) erg enthousiast zijn, is het wellicht mogelijk dat IVN Apeldoorn een jeugdgroep (of wellicht twee, ook voor kidneren van 8 tot 12 jaar) opzet.
Daarvoor zoeken we enthousiaste IVN’ers (geïnteresseerden die nog geen IVN lid zijn, zijn ook van harte welkom, maar worden wel gevraagd IVN lid te worden) die als team dit kunnen realiseren. Heb je interesse? Laat het weten via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl(Hans Hogenbirk – IVNeXtra projecten)

Naar boven