Vacatures

IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. 

Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd meedoen bij het organiseren en/of uitvoeren van onze activiteiten of projecten. Meld je aan via secretaris@ivn-apeldoorn.nl. Ook niet IVN leden kunnen zich aanmelden. Van hen wordt wel verwacht dat ze dan IVN lid worden.

Hieronder een aantal mogelijkheden om mee te doen met bestaande of nieuwe activiteiten van IVN Apeldoorn. (dit zijn allemaal vrijwilligersfuncties).
Via de maandelijkse IVN Nieuwsbrief worden ook mogelijkheden gepubliceerd om mee te doen.

Secretaris

We zoeken een Secretaris: 
Er is  ondersteuning voor de ledenadministratie. Je krijgt uiteraard tijd en hulp om te worden ingewerkt.

- We verwachten niet dat het bestuur 'de kar trekt' dat doen we als afdeling gezamenlijk, waarbij het bestuur een meer coördinerende, verantwoordelijke en beslissingsrol heeft.
- Aanwezigheid bij ongeveer maandelijks gehouden bestuursoverleg .
- Net als van alle IVN-leden: het is gezellig als je soms mee doet met een publieksactiviteit.

Bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode van 4 jaar. De tijdsbesteding voor een ‘gewoon’ bestuurslid is 1 avond + enkele uren per maand, enigszins afhankelijk van de taakverdeling. Voor de secretaris ligt dit - uiteraard - wat hoger.
Voor de taken zie de statuten en het huishoudelijk reglement.

Naar boven

Coördinator werkgroep PR

De werkgroep PR verzorgt de publiciteit voor IVN Apeldoorn.
De PR activiteiten worden door diverse personen (tbv website, social media, regionale media,) uitgevoerd en lopen goed. De vrijwilligers zijn weliswaar zelfstandig bezig, maar het is toch belangrijk dat er één aanspreekpunt is naar/van bestuur, de diverse IVN werkgroepen en voor mensen van buiten IVN. Er zijn aparte werkgroepen voor de IVN Promotiekraam en de redactie van het ledenblad Groenvoer. 

De coördinator PR is het aanspreekpunt voor de PR activiteiten van IVN Apeldoorn.
Het leuke aan het coördinatorschap is dat je veel van de vereniging ziet en een breed netwerk opbouwt. Je hebt veel contacten met mensen binnen en buiten de vereniging. Je werkt samen met de IVN leden die momenteel de diverse PR activiteiten verzorgen en bent het contact naar het afdelingsbestuur en de diverse werkgroepen van de vereniging.
De functie is in te vullen naar je eigen ideeën en mogelijkheden mede afhankelijk van interesse en beschikbare tijd.
eken op een tijdsbeslag van hooguit 1 à 2 uur per week, die je veelal naar eigen goeddunken over de week kunt verdelen. Je wordt ingewerkt tijdens een overdrachtsperiode.
Kijk op HIER voor meer informatie over de werkgroep.
Communicatiegerichte belangstellenden kunnen zich melden bij Hans Hogenbirk.

Naar boven

IVN Contactpersoon huisvesting

IVN kan 's avonds gebruik maken van het Praktijk Centrum Bomen. De IVN contactpersoon huisvesting is aanspreekpunt voor de gebruikers van het lokaal en de beheerder van het PCBomen.
Eigen initiatief is uiteraard mogelijk en wordt op prijs gesteld. 
De benodigde tijd is beperkt en mede afhankelijk van de uiteindelijke werkzaamheden. 
Andere werkzaamheden zijn (mogelijk):

 • Past de centrale agenda aan voor het IVN gebruik i.o.m. de secretaris.
 • Bezoekt circa 1x per maand het lokaal en blijft op de hoogte van de 'situatie' van het lokaal. Checkt daartoe het logboek.
 • Neemt deel aan het periodiek overleg tussen PCBomen en IVN (2x per jaar samen met IVN voorzitter of ander bestuurslid).
 • Houdt zicht op en is contactpersoon m.b.t. de IVN materialen die zijn opgeslagen (dit kan evt ook door iemand anders worden gedaan).
 • Vult eventueel koffie, thee, suiker, melk bij. (deze taak wordt al door een ander IVN lid uitgevoerd).

Naar boven

Organisatoren voor ledenbijeenkomsten

Er wordt regelmatig gevraagd om meer te doen om IVN leden bij elkaar te brengen in een soort ‘sociaal contact’. Dat zou bij voorbeeld via speciale IVN ledenbijeenkomsten kunnen. Dat kan binnen zijn, maar ook een wandeling ergens in de buurt. Er kan een programma komen, maar het kan ook een spontaan initiatief zijn (zoals: elkaar vondsten of foto’s laten zien).
Wie wil meedoen in een groepje dat dit zelfstandig uitwerkt en 4x per jaar organiseert (gebouw openen, catering verzorgen, eventueel een programma regelt, et cetera).
Wil je meedoen? Meld je aan via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl.

Naar boven

Projecten

Projecten zijn altijd van beperkte duur. Je bijdrage is in overleg te regelen.

Projectteam Groenplan zoekt versterking
De gemeente Apeldoorn heeft in 2018 een ambitieus Groenplan vastgesteld. IVN-Apeldoorn heeft daarin de rol opgenomen de natuureducatie te verzorgen en bij te dragen aan biodiversiteitsversterking. Dat doen we doen we op het gebied van jeugd, via de werkgroep Scharrelkids en op het gebied van volwassenen.
In het kader van de volwasseneneducatie is er een Groencafé georganiseerd, is er een grote eco-spot aangelegd aan de Oude Beekbergerweg en zijn er plannen voor verschillende andere projecten:

 • versterken biodiversiteit en groenbeleving Kanaalpark
 • versterken groene uitstraling en biodiversiteit bedrijventerrein Stadshoudersmolen;
 • organiseren cursussen Levende tuinen van inwoners van Apeldoorn
 • organiseren Groencafés of iets dergelijks in de wijken

Wij zoeken uitbreiding van de projectgroep met verschillende mensen om projecten te ontwikkelen en de uitvoering te realiseren. Dat betekent brainstormen over hoe we Apeldoorn daadwerkelijk groener en biodiverser kunnen maken, onderzoeken van mogelijke locaties, onderzoeken van partijen die mee willen doen, leggen van contact, regelen van materialen etc.
Er is een passend budget beschikbaar om jaarlijks enkele projecten te realiseren.
Wil je meedoen of heb je vragen bel of mail met Ronald Duin 0654958333

Naar boven

Schoolgidsen

IVN Apeldoorn wil haar natuureducatie activiteiten voor jeugd verder uitbreiden. Er is plaats voor nieuwe gidsen die op vrijwillige basis aan de slag gaan. Deze gidsen begeleiden jeugdactiviteiten op scholen en/of buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in de weekenden. Deze 'Scharrelkidsactiviteiten' zullen enkele keren per jaar plaatsvinden op zaterdag of zondag en zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders.
Na een korte training gaan de nieuwe gidsen met ervaren gidsen van IVN Apeldoorn de natuur in met kinderen; in school- of gezinsverband.

 • Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met natuur?
 • Heb je affiniteit met kinderen?
 • Ben je minimaal 1 dagdeel per maand beschikbaar?

Meld je dan aan!
Weet je niet zoveel over planten en dieren? Geen probleem. Veel belangrijker is het om kinderen te begeleiden bij hun ontdekkingstochten en daar samen plezier aan te beleven. De (buiten)activiteiten verlopen volgens een programma, waarbij het accent ligt op beleven en ervaren. De Schoolgidsenactiviteiten worden op vraag van en in overleg met de scholen gegeven. Voor de Scharrelkidsactiviteiten worden onder meer de landelijke IVN thema’s als Slootjesdagen en Speuren naar Paddenstoelen, gevolgd.

De werkgroep houdt regelmatig trainingsdagen. Tijdens de training ligt de nadruk in eerste instantie op visie, werkvormen en het omgaan met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. Naderhand wordt ingegaan op de praktijk van de uitvoering en het maken van programma’s.
Opgave en meer informatie via scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Leden voor de werkgroep Lezingen

De Werkgroep lezingen verzorgt tweemaal per jaar een publieksactiviteit te organiseren in de vorm van een lezing. De lezingen zijn bedoeld om een breed publiek met aansprekende onderwerpen bij de natuur te betrekken. Soms aangevuld met een excursie in relatie tot het onderwerp. De lezing wordt veelal in een door het IVN gehuurde zaal  tot 100 bezoekers  georganiseerd. 
De werkgroep komt voor het organiseren van een Voorjaar-lezing en een Najaar-lezing 3 tot 4 x per jaar bijeen. De communicatie verloopt verder via WhatsApp en e-mail. De tijdsbesteding wordt zo tot een minimum beperkt.

De Werkgroep-leden genereren ideeën voor een onderwerp en spreker, leggen contact met de spreker, zorgen in samenwerking met IVN-PR voor aankondiging van een lezing  en publiciteit. Er wordt verder een draaiboek bijgehouden en punten daarvan zorgvuldig uitgevoerd en / of bewaakt. Na de lezing wordt deze door de Werkgroep geëvalueerd om punten ter verbetering te achterhalen. 
De coördinator van de werkgroep communiceert met het IVN-bestuur en stelt voor het nieuwe jaar een eenvoudige begroting voor twee lezingen op. Na afloop van ieder jaar wordt een kort verslag over de gehouden lezingen gemaakt.

 • Er is voor de IVN-Werkgroep  Lezingen, op korte termijn, ruimte voor meerdere enthousiaste leden! De taken worden onderling verdeeld en de werkzaamheden (zie boven) beschrijven deze.
 • De coördinatorrol wordt momenteel door een van de werkgroepleden vervuld. De coördinatorrol kan ook onder de overige leden verdeeld worden of iemand met ambities voor deze rol, kan dit al in of direct na 2022 op zich nemen.  

Belangstellenden kunnen reageren naar de Werkgroep via: lezingen@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Natuur in de Zorg op zoek naar uitbreiding van het team

De werkgroep Natuur in de Zorg verzorgt natuur activiteiten voor ouderen en levert een bijdrage aan het welzijn van onze oudere medemens in de zorginstellingen door de natuur naar de zorginstelling te brengen.
Je natuurkennis kan heel uiteenlopend zijn maar je wordt goed op de rails gezet. Je bepaalt zelf hoe vaak je meedoet, maar met bijvoorbeeld 1 of 2x per maand een ochtend of middag is je bijdrage al heel welkom. Je kunt het ook met een partner (samen) doen.
nteresse? Neem contact op met Susanne Rasing, natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl of 055 5790992.

Naar boven

Natuurgidsenpool

We gaan werken met een natuurgidsenpool voor het uitvoeren van excursies en mogelijk andere activiteiten. Alle (aspirant) IVN natuurgidsen kunnen er aan meedoen.
Lees de toelichting.
Heb je interesse om mee te doen? VUL HET FORMULIER IN.

Naar boven

Gezocht: versterking voor de Natuurgidsen Opleiding (NGO)

foto archief IVN ApeldoornDe vraag naar deelname aan NGO is groter dan we aankunnen. We zoeken daarom collega natuurgidsen die deel willen nemen aan de werkgroep NGO en zich richten op NGO-deel 1. Informatiebijeenkomsten begeleiden, vertellen over hoe het is natuurgids te worden en zijn, meedoen met vervolgbijeenkomsten voor deelnemers en meewerken aan vernieuwing horen daarbij.
ok zoeken we nog enkele (natuur)mentoren die de cursisten begeleiden bij vragen over de natuur en het omgaan met het studiegebied.
preekt het je aan en wil je aankomende Natuurgidsen op pad helpen? Mail of bel met Ten Gevers op ngo@ivn-apeldoorn.nl of 06 2702 5900.

Naar boven