Vacatures

IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. 

Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd meedoen bij het organiseren en/of uitvoeren van onze activiteiten of projecten. Meld je aan via secretaris@ivn-apeldoorn.nl Ook niet IVN leden kunnen zich aanmelden. Van hen wordt wel verwacht dat ze dan IVN lid worden.

Hieronder een aantal mogelijkheden om mee te doen met bestaande of nieuwe activiteiten van IVN Apeldoorn. (dit zijn allemaal vrijwilligersfuncties)

Bestuursleden

We zoeken 3 bestuursleden als aanvulling voor het bestuur voor de volgende taken:
- Voorzitter: Na inwerking neem je de taken van de huidige waarnemend voorzitter over.
- Secretaris: Er is - voorlopig - ondersteuning voor de ledenadministratie en notulering/correspondentie. Je krijgt uiteraard tijd en hulp om te worden ingewerkt.
- Bestuurslid voor projecten (niet de uitvoering, wel de contacten met projectgroepen)
Bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode van 3 jaar. De tijdsbesteding voor een ‘gewoon’ bestuurslid is 1 avond + enkele uren per maand, enigszins afhankelijk van de taakverdeling. Voor voorzitter en secretaris ligt dit - uiteraard - wat hoger.


Voel je iets voor een bestuurlijke of organisatorische rol meld je dan bij secretaris@ivn-apeldoorn.nl of één van de andere bestuursleden. Kom gerust een keer kijken bij een bestuursoverleg.
De huidige bestuursleden vind je op de
contactpagina.

Naar boven

Vacature docent(en) vogelcursussen

Sinds 2014 organiseert IVN samen met KNNV korte vogelcursussen: één avond theorie en één zaterdagochtend excursie. De theorieavond wordt normaliter gegeven door een docent van IVN én een docent van KNNV. De begeleiding van de excursies geschiedt door vogelaars uit een poule van zowel IVN als van KNNV. Inmiddels zijn er zes van deze vogelcursussen en we zijn bezig om een nieuwe te ontwikkelen.

Voor een aantal van deze cursussen is recent een vacature ontstaan in de IVN-bezetting. Voor de cursus Tuinvogels en Winterwatervogels ben je het modulemaatje van de KNNV-docent, waarbij je een ondersteunende rol hebt. Voor de cursus Weidevogels, ben je de modulecoördinator en presenteer je een deel van de cursus.

Heb je interesse om één of meerdere plekken in te vullen neem dan contact op met John van Heiningen of Henk van den Ende via e-mail secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Coördinator werkgroep PR

De bestaande PR activiteiten worden door diverse teams uitgevoerd. De teams zijn weliswaar zelfstandig bezig, maar het is toch belangrijk dat er één aanspreekpunt is naar/van bestuur en voor mensen van buiten IVN.

Het leuke aan het coördinatorschap is dat je veel van de vereniging weet, en naar je eigen interesse en mogelijkheden ook veel contacten hebt met vele andere mensen binnen en buiten de vereniging en dat je lijntjes kunt uitzetten, bruggetjes bouwen naar andere organisaties.
Reken op een tijdsbeslag van een paar uur per week, die je veelal naar eigen goeddunken over de week kunt verdelen. Je wordt ingewerkt tijdens een overdrachtsperiode.
Interesse? Meld je dan aan via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl 

Naar boven

IVN Apeldoorn zoekt schoolgidsen!

IVN Apeldoorn wil haar natuureducatie activiteiten voor jeugd verder uitbreiden. Er is plaats voor nieuwe gidsen die op vrijwillige basis aan de slag gaan. Deze gidsen begeleiden jeugdactiviteiten op scholen en/of buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in de weekenden. Deze 'Scharrelkidsactiviteiten' zullen enkele keren per jaar plaatsvinden op zaterdag of zondag en zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders.
Na een korte training gaan de nieuwe gidsen met ervaren gidsen van IVN Apeldoorn de natuur in met kinderen; in school- of gezinsverband.

  • Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met natuur?
  • Heb je affiniteit met kinderen?
  • Ben je minimaal 1 dagdeel per maand beschikbaar?

Meld je dan aan!

Weet je niet zoveel over planten en dieren? Geen probleem. Veel belangrijker is het om kinderen te begeleiden bij hun ontdekkingstochten en daar samen plezier aan te beleven. De (buiten)activiteiten verlopen volgens een programma, waarbij het accent ligt op beleven en ervaren. De Schoolgidsenactiviteiten worden op vraag van en in overleg met de scholen gegeven. Voor de Scharrelkidsactiviteiten worden onder meer de landelijke IVN thema’s als Slootjesdagen en Speuren naar Paddenstoelen, gevolgd.

De werkgroep houdt regelmatig trainingsdagen. Tijdens de training ligt de nadruk in eerste instantie op visie, werkvormen en het omgaan met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. Naderhand wordt ingegaan op de praktijk van de uitvoering en het maken van programma’s.
Opgave en meer informatie via scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Begeleiders voor nieuwe jeugdgroep(en)

Nationaal Park de Hoge Veluwe is gestopt met het Junior Rangers programma. Omdat de kinderen (momenteel 11 in de leeftijd van 12-17 jaar) erg enthousiast zijn, is het wellicht mogelijk dat IVN Apeldoorn een jeugdgroep (of wellicht twee, ook voor kidneren van 8 tot 12 jaar) opzet.
Daarvoor zoeken we enthousiaste IVN’ers (geïnteresseerden die nog geen IVN lid zijn, zijn ook van harte welkom, maar worden wel gevraagd IVN lid te worden) die als team dit kunnen realiseren. Heb je interesse? Laat het weten via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl(Hans Hogenbirk – IVNeXtra projecten)

Naar boven

Organisatoren IVN Natuur Café

Zo'n 3 à 4x per jaar willen we een ledenbijeenkomst organiseren met een specifiek thema. Om dit 'IVN Natuur Café' te organiseren willen we een klein team samenstellen die zorgt voor de facilitering (bv sleutel halen, inkopen doen, koffie zetten, etc) De inhoud wordt steeds door leden verzorgt die bij het gekozen thema zijn betrokken.
Interesse? Meld je aan voorzitter@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Projecten

Projecten zijn altijd van beperkte duur. Je bijdrage is in overleg te regelen.

IVN en Natuur in de buurt (Groenplan Apeldoorn)
IVN heeft landelijk het thema Natuur in de buurt. De gemeente Apeldoorn zet daar ook op in met het gemeentelijk Groenplan. IVN Apeldoorn is partner in dit project. Om dat thema verder te ontwikkelen zoeken we leden die zich in willen zetten in hun eigen buurt. Met een groepje IVN'ers bespreken we dan wat we al aan activiteiten hebben en wat we nog kunnen ontwikkelen samen met andere partners in de stad. Het doel is nog in 2019 één of meer concrete activiteiten uit te voeren. Doe je mee, meld je dan aan bij Ronald Duin

Naar boven