Samenwerking “Het Leesten”

Begin 2021 heeft Staatsbosbeheer (SBB) ons benaderd voor een samenwerking op het Leesten in Ugchelen. Het terrein is de afgelopen jaren ingrijpend aangepakt, ook is de oude kiosk inmiddels vervangen door een mooi restaurant met een informatiecentrum. Naast het mooie gebied is het Leesten ook een uitstekend punt voor activiteiten van onze IVN afdelingen. Inmiddels zijn er al een aantal (IVN) wandel en fietstochten die vanuit het informatiecentrum starten.
Aan de andere werkgroepen is gevraagd na te denken welke activiteiten er zoal vanuit het Leesten georganiseerd kunnen worden. Het zou mooi zijn als het Leesten, naast ons IVN lokaal, een mooie tweede uitvalsbasis kan worden. Mogelijk groeit deze activiteit uit tot een nieuwe werkgroep.
Voor informatie: wg-leesten@ivn-apeldoorn.nl