Samenwerking

IVN Apeldoorn werkt met veel partijen samen. Dat doen we bij de reguliere activiteiten maar ook regelmatig via specifieke projecten. We proberen daarbij een bijdrage te leveren gericht op natuureducatie en ook IVN zichtbaar te maken.

foto archief IVN ApeldoornNatuurlijk Apeldoorn

Natuurlijk Apeldoorn is een initiatief van de natuur- en milieuorganisaties in en rond Apeldoorn. Het is de startpagina voor alle activiteiten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.
Doelstellingen van de website zijn onder andere: natuur- en milieuactiviteiten toegankelijker te maken voor alle inwoners van Apeldoorn, uitwisseling van kennis, stimuleren van lokale samenwerking en een impuls geven aan duurzame ontwikkeling.

Terreinbeherende organisaties

Natuurlijk werken wij graag samen met de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Stichting Het Geldersch Landschap, Natuurmonumenten, Kroondomein Het Loo en diverse particuliere eigenaren, waar wij onze excursies mogen houden.

foto archief IVN ApeldoornGemeente Apeldoorn

Er is nauw contact met de gemeente Apeldoorn, bijvoorbeeld over natuureducatie op basisscholen, wandelroute vanuit de stad naar het buitengebied en IVN is vaak aanwezig op speciale bijeenkomsten en projectactiviteiten.

foto archief IVN ApeldoornErfgoedplatform Apeldoorn

IVN-Apeldoorn is lid van het Erfgoedplatform Apeldoorn en werkt o.a. mee aan diverse projecten zoals de open monumentendagen of de Atlas van Apeldoorn.

foto archief IVN ApeldoornGelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF)

IVN Apeldoorn is lid van de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie. IVN Apeldoorn voert geen acties, maar ondersteunt wel de acties die de GNMF in naam van haar leden houdt.

ivnKNNV Apeldoorn

Daarnaast werkt IVN Apeldoorn samen met haar zustervereniging KNNV bijvoorbeeld bij cursussen en lezingen. Leden van beider verenigingen hebben toegang tot elkaars activiteiten.