Projecten

IVN-Apeldoorn houdt zich ook bezig met uitvoering van projecten; incidentele activiteiten, die niet door een werkgroep worden uitgevoerd.
Zodra zich een project aandient, zoeken we (via een oproep in de IVN-Nieuwsbrief) IVN-ers die, meestal in een projectgroepje, de activiteit voorbereiden en uitvoeren. Als die er niet komen gaat het idee in de la of de prullenbak.
Deze opzet is uitermate geschikt voor leden die zich wel voor het IVN willen inzetten, maar alleen voor een korte, overzichtelijke periode.

Huidige projecten 

  • Uitvoering van het Groenplan Apeldoorn i.s.m. Gemeente Apeldoorn. Projectleider: Ronald Duin (volwasseneneducatie) / Marieke Spreij (jeugd).
  • De 'Atlas van Apeldoorn'  2023. Projectleider: Hans Hogenbirk
  • Participatie in enkele klankbordgroepen (Beken en sprengen, beekdal Wenum/Wiesel)
  • Opstekers zijn vooral bedoeld als extra deskundigheidsbevordering voor de gidsen/leden. (ad hoc ingevuld)

Er staan altijd diverse projecten op stapel en is er nog een berg ideeën.

Meedoen? 

Neem contact met op met de secretaris of contactpersoon van het betreffende project.