Opgave voor Gidsenpool

Via de gidsenpool kunnen (aspirant) IVN gidsen gerichter worden benaderd  voor het houden van excursies, evenementen etcetera.
Vul dit opgaveformulier in als je mee wilt doen in de IVN gidsenpool. 
In het formulier kun je zelf aangeven waar je voorkeur naar uitgaat.

met dank en groeten,

Namens het afdelingsbestuur van IVN Apeldoorn

Geef aan als je het diploma IVN Natuurgids hebt behaald of als dat (nog) niet het geval is.
De pool wordt beheerd door 1 of 2 poolcoördinatoren, die als contactpersoon naar de gidsen fungeren. Geef hier aan of je - al dan niet voor een beperkte periode - als coördinator/contactpersoon wilt meedoen.
Voorkeuren
Je kunt hier je voorkeuren opgeven. Is dit niet voldoende, gebruik dan het onderstaande blok voor extra informatie.
Vul hier eventuele extra voorkeuren in (soort activiteit, gebied, speciale expertise, etcetera)
Het coördinatiegroepje stelt het excursieprogramma op. Het is tijd om het stokje door te geven aan een volgend groepje. Het samenwerken met zijn drieën is goed bevallen. De leden vullen elkaar aan en kunnen taken makkelijk verdelen zodat het niet veel tijd kost. Voor het vervolg zoeken we twee of drie mensen die de voorbereiding en organisatie voor 2023 op zich willen nemen. Geef hier aan als je mee wilt doen of meld je aan bij excursies@ivn-apeldoorn.nl en wij zorgen voor een nette overdracht.
Op dinsdag 16 november tussen 11 en 13 uur is de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs aan IVN. Dat gebeurt bij zendstation Radio Kootwijk. IVN Apeldoorn is gevraagd om de circa 200 gasten te begeleiden bij aankomst van parkeerplaats naar het hoofdgebouw. Tijdens deze korte wandeling kan dan iets worden verteld over de natuur en de historie van dit gebied. Als je hieraan wilt meedoen, vink dan het keuzevakje aan. Nadere informatie volgt dan tzt.
Als je nog vragen hebt, kun je die hier invullen. Of mail naar voorzitter@ivn-apeldoorn.nl