IVN Apeldoorn
IVN
donderdag19mei2022

Ben jij de nieuwe secretaris voor IVN-Apeldoorn?

De zittingstermijn van onze secretaris is verstreken. Het wordt dus tijd voor invulling van deze functie.

Voel jij je betrokken bij natuur- en milieueducatie en heb je enige ervaring in het leiding geven aan vrijwilligers lees dan verder.

Werkzaamheden en tijdbesteding.

Deze functie geeft je de mogelijkheid om:

 • Op informele wijze samen te werken met IVN leden in een actief bestuursteam.
 • Zelf verder invulling te geven aan de functie.
 • Betrokken te zijn bij de vereniging en natuureducatie in het algemeen.
 • Mensen te leren kennen en je netwerk uit te breiden.
 • Zinvol bezig te zijn en iets terug te doen voor de maatschappij.
 • Je verder te ontwikkelen, nieuwe ervaringen, vaardigheden en kennis op te doen.

Taakomschrijving secretaris

 • Verzorgt de inkomende en uitgaande correspondentie van het af­delingsbestuur; (95 % via e-mail. Gemiddeld komen er 5 mails per dag binnen, intern en extern)
 • Maakt agenda en verslag van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. (Het bestuur overlegt 1x per maand. 2x per jaar ledenvergadering en werkgroepenoverleg)
 • Is verantwoordelijk voor het secretariaatsarchief van de afde­ling. (voornamelijk digitaal)
 • Stelt het jaarplan en jaarverslag samen in overleg met de bestuursleden en werkgroepen; (1x per jaar)
 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor verga­de­ringen en verstuurt de uitnodigingen;
 • Houdt de centrale agenda bij (evt uit te besteden)
 • Onderhoudt het Handboek voor IVN Apeldoorn
 • Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de afde­ling (dit is gedelegeerd aan een aparte functionaris).
 • Onderhoudt samen met de voorzitter de externe contacten, zoals met KNNV, gemeente Apeldoorn, IVN Regio en Landelijk. Is contactpersoon naar één of meer werkgroep(en);

Benodigde tijd 

Voor deze (bestuurs) functies geldt in principe een termijn van 3 jaar, met de mogelijkheid van herverkiezing voor een 2e termijn.

Tijdbeslag is wisselend en afhankelijk van de wensen en mogelijkheden. Reken op gemiddeld 1 uur per dag, voor de dagelijkse werkzaamheden. Incidenteel is wat extra tijd nodig, b.v. voor het maken van jaarplan en jaarverslag.

Er is maandelijks een bestuursoverleg op een avond. Deze vervalt indien er onvoldoende bespreekpunten zijn. 2x per jaar wordt een ledenvergadering en werkgroepenoverleg gehouden. Incidenteel kan er een extra overleg worden gehouden.

Voor deze functie geldt bovendien: je kunt er net zoveel van maken als je zelf wilt of kunt.

Meer informatie op www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/wegwijzer-organisatie-en-beleid-ivn-apeldoorn

Wil je meer weten over deze functie of heb je belangstelling, neem dan contact op met Hans Hogenbirk (voorzitter@ivn-apeldoorn.nl) of Hein Hillen (secretaris@ivn-apeldoorn.nl)