IVN Apeldoorn
Biodiversiteit
dinsdag09nov2021

Alle gratis Tuiny Forest pakketten zijn vergeven

Vanuit het Groenplan van de Gemeente Apeldoorn wordt gewerkt om de biodiversiteit te versterken. Daarom stelde IVN afdeling Apeldoorn dit najaar Tuiny Forest pakketten ter beschikking. Het liefst doen we dat aan bedrijven in de gemeente die daarvoor een stukje parkeerplaats of ander stuk steen inwisselen voor natuur. Maar ook andere organisaties of privé personen komen in aanmerking. 
Inmiddels zijn alle pakketten boompjes, struiken en zaaigoed om op eigen terrein een tuiny-forest aan te leggen, vergeven.
Misschien doen we komend voorjaar weer een actie. Houd deze website dus in de gaten.
Heb je vragen? Neem contact op met Ronald Duin, IVN projectleider Groenplan via 
06-5495 8333 of mail naar tuiny-forest@ivn-apeldoorn.nl .

Het tuiny-forest past op slechts 6m2. Dat is een halve parkeerplaats! Het pakket bevat inheemse soorten die goed op de Veluwe passen.
Groen in en om een bedrijf of andere werkplek is goed voor het klimaat en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratievermogen, stressreductie en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast verbetert het de uitstraling en waardering van een bedrijf en de omgeving waarin dat gevestigd is. Natuurlijk wint ook de natuur door meer biodiversiteit en een betere klimaatadaptatie.
Zo is IVN-Apeldoorn samen met de gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe en ondernemers op het bedrijventerrein Stadshoudersmolen bezig om dit gebied groener te maken.

Wat is een Tuiny Forest?

Een Tuiny Forest is een kant-en-klaar pakket met 5 inheemse bomen en 5 inheemse heesters en een zakje met inheemse zaden, inclusief ondersteuning bij de aanleg en onderhoud. Door de bomen en heesters dicht bij elkaar te planten op 6 m2 - een beproefde Japanse methode voor snelle herbebossing - groeit het bosje extra snel, en verbetert de kwaliteit van de bodem ook in rap tempo. Op die manier staat er binnen twee jaar een kleine wildernis in de tuin, waarin vogels en egels bescherming en eten vinden, allerlei nectarslurpers voedsel kunnen vinden en waar diertjes zich kunnen voortplanten.
Meer informatie over Tuiny Forest vind u op www.ivn.nl/tuiny-forest