Bestuur

Het bestuur coördineert en faciliteert de verschillende werk- en projectgroepen. Er is maandelijks een bestuursoverleg. Daarnaast zijn er jaarlijks 2 à 3 overlegsessies met werkgroep-vertegenwoordigers en twee ledenvergaderingen (ALV). 
Idealiter is het bestuur met 5 à 6 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele leden. Elk bestuurslid is contactpersoon naar enkele werk/projectgroepen. (zie menu contacten)

Invulling van coördinerende en bestuursfuncties was – en is - een prioriteit. 
Een bestuursvertegenwoordiger neemt deel aan het Regio-overleg Veluwe, samen met 8 andere IVN-afdelingen in onze regio.
IVN Apeldoorn is aangesloten bij het Erfgoedplatform Apeldoorn. Regelmatig komen daar projecten uit voort, waar we natuureducatie aan kunnen toevoegen.