ANBI

IVN Apeldoorn is door de belastingdienst erkend als ANBI.
Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Apeldoorn vallen onder deze regeling.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam

IVN, Vereniging voor Natuur en Milieu educatie,
afdeling Apeldoorn

RSIN nummer

816424615

Adres

Zie menu Contact voor adressen

Email

secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Internet

www.ivn-apeldoorn.nl

Bestuur

Zie menu Contact voor adressen

Beloningsbeleid

Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Beleidsplan

Zie menu publicaties/jaarverslagen

Doelstelling

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Zie menu publicaties/jaarverslagen

Financiële verantwoording

Financieel verslag (2021)
Financieel verslag (2020)
Financieel verslag (2019) 
Financieel verslag (2018) 
Financieel verslag (2017) 
Financieel verslag (2016)

>> Meer lezen over ANBI