IVN Apeldoorn
Biodiversiteit
Op
woensdag08dec202119:30

Vogels tellen in Apeldoorn

Op 8 december 19.30 uur is er een digitale informatieavond over het reilen en zelen van de broedvogels van Apeldoorn. Ook is er informatie over het Soort Management Plan dat door de gemeente wordt uitgevoerd.

  • Wil je meer weten over de vogels van Apeldoorn en heb je interesse om mee te doen met het tellen van vogels meldt je dan aan.
  • Ook als je meer wil weten hoe Apeldoorn omgaat met versterken van verblijfplekken voor huismussen, gierzwaluwen en ook vleermuizen is dit een interessante bijeenkomst

Het gaat om een digitale bijeenkomst via Teams op woensdag 8 december van 19.30-21.00.
Opgeven kan bij Jan Schoppers (Sovon) via jan.schoppers@sovon.nl.

Vogels volgen in uw eigen omgeving? Dit is uw buitenkans!
Apeldoorn is een vogelrijke stad. Zo is Apeldoorn nog altijd een mussenbolwerk; de vele groene tuinen en huizen van bewoners zijn voor de huismus een uitermate geschikte plek. Ook andere vogels zijn de moeite waard om te volgen. De gierzwaluw die in mei de vertrouwde plekken opzoekt na een bezoek aan Afrika. De ijsvogel wordt gezien bij onze beken en vijvers tot ver in de stad. De boomklever komt voor in onze parken en lanen en is in 2018 als vogel van Apeldoorn gekozen. Op basis van hun gegevens kunnen we zien of het goed gaat (of juist niet) met onze stadsvogels. En of we maatregelen moeten nemen als het slechter met ze gaat en om te controleren of die maatregelen ook helpen.

We willen graag een vogelrijke stad blijven en ook bijhouden hoe het gaat met onze vogelstand! Voor het bijhouden van de stedelijke vogelstand is er een speciaal project: het Meetnet Urbane Soorten, afgekort MUS. Dit telproject wordt gecoördineerd door Sovon die landelijke vogeltellingen organiseert. In Apeldoorn hebben we al veel tellers maar er zijn nog toch ook nog een aantal gebieden vacant  waarvoor we nog graag vrijwilligers vinden.

Programma

  • Resultaten MUS-project (SOVON)

Al jaren zijn waarnemers van de KNNV en IVN actief met vogeltellingen voor het Meetnet Urbane Soorten. In 2021 is de deelname vergroot en op de avond worden de eerste resultaten getoond van de aantalsontwikkeling en verspreiding van een aantal soorten. En hoe doen de vogels in Apeldoorn het vergeleken met andere steden?

  • Soort Management Plan (gemeente Apeldoorn)

Een SMP waarborgt een gebiedsgerichte bescherming van vogels en vleermuizen bij onderhoud, renovatie en verduurzaming. Hoe werkt dat en wat komt daar bij kijken?

Algemene informatie

woensdag 8 december 2021 - 19:30
Locatie: 
Digitaal via Teams