IVN Apeldoorn
Landschap
Op
zaterdag01feb202009:00

IVN Natuurbeheer in heemtuin Matenpark

Sleedoornstruweel verjongen en braam terugdringen

Achtergrond: Een klein deel (1,2 ha) van het Matenpark is als heemtuin ingericht en bevindt zich achter de Ferguutgaarde. De opzet van deze heemtuin is iets te laten zien van de flora, zoals deze voorkwam en soms nog voorkomt in de omgeving van Apeldoorn. Apeldoorn is gelegen op de overgang van de Oostveluwse stuwwal en de IJsselvallei. Zulke overgangsgebieden bevatten oorspronkelijk een rijke flora. Door allerlei oorzaken, zoals gewijzigde landbouwmethoden en stadsuitbreiding, is hiervan helaas veel verloren gegaan. In de heemtuin proberen we een groot gedeelte van deze planten te laten groeien. De hier voorkomende planten komen of kwamen ‘in het wild’ voor in een gebied dat zich uitstrekt van ongeveer het Veluwe massief tot aan de Gelderse IJssel. De in dit gebied voorkomende landschappen zijn in deze tuin heel summier en op kleine schaal nagebootst.In het sleedoornstruweel is een deel van de struiken wat erg ver uitgegroeid. De sleedoornpage, een beschermde dagvlinder, heeft juist jong hout nodig om eitjes op af te zetten. Dus gaan we een aantal oude struiken er tussenuit zagen om het struweel te verjongen. We halen ze niet allemaal weg, omdat vooral de oude struiken bloeien en daardoor in het vroege voorjaar interessant zijn voor hommels en bijen. Verder gaan we op de bramen terugdringen op plekken waar ze andere planten, zoals de slanke sleutelbloem, dreigen te verdringen of gewoon teveel over het pad hangen. 

Routebeschrijving: Rijd naar Ten Tije Sport aan de Heemradenlaan 101. Achter dit fitnesscentrum is parkeergelegenheid voor bezoekers van het fitnesscentrum en school de Zonnehoek. Probeer hier een plekje voor je auto te vinden (hopelijk zijn er niet teveel mensen aan het sporten, want dan staat het er knap vol). Loop vervolgens via een smal paadje tussen twee hekken naar het fietspad en ga rechtsaf. Aan het einde van dit fietspad ga je linksaf en dan wijst het zich verder vanzelf. Maar je kunt natuurlijk ook met de fiets komen.

Tijd: 9.00 - 12.00 uur

Catering: Neem zelf koffie, thee e.d. mee.

Neem voor meer informatie contact op met Gerrian Tacoma-Krist, tel. 055-5340943 of e-mail.

heemtuin Matenpark

Algemene informatie

zaterdag 1 februari 2020 - 09:00 tot 12:00
Locatie: 
Omgeving van Apeldoorn Apeldoorn
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image