Vleermuizenwerkgroep

In 2013 startten 7 IVN- leden met het bestuderen van de 7 in Amstelveen voorkomende vleermuis soorten. In 2022 zien we met moeite nog slechts 4 soorten: gewone dwerg, ruige dwerg, laatvlieger of rossevleermuis (Amsterdamse bos).
Met behulp van twee bat-detectors (apparaatje dat de signalen van de vleermuizen voor  mensen hoorbaar maakt) speuren wij ná zonsondergang en vóór zonopkomst naar de al 60 miljoen jaren rondvliegende zoogdieren.  Je begrijpt dat hier niet gauw mensen voor te vinden zijn. 

Middels de gezamenlijke actie van IVN en NME  “Vleermuis gezien? Geef het geef het door maakten ruim 140 bewoners in 2015/16  hun interesse kenbaar door een waarneming in te sturen.

Een mooi overzicht van de in Amstelveen en omgeving levende vleermuizen (en geïnteresseerde bewoners) was het resultaat. zie het kaartje.
Alle waarnemingen vonden plaats rondom de eigen woning. Ongeveer 20 mensen meenden een verblijfplaats te hebben gezien.  We zijn er (nog) niet in geslaagd deze ook  vast te stellen.

De gesignaleerde vleermuizen werden door het NME op een interactief internetkaartje geprikt; Iedereen kan dat nog steeds bekijken. Maar nieuwe waarnemingen worden helaas na 2016 wel ontvangen maar niet meer geplaatst, (zonder opgaaf van redenen) . Één uitzondering, zie kaartje,

Heel veel informatie over de 21 in nl voorkomende soorten is te vinden op de site van de Zoogdiervereniging zoogdiervereniging. Bijvoorbeeld over het belang van bomen, de kans op rabiës, of hoe te handelen als je een vleermuis vindt.
Oudere bomen worden steeds interessanter voor vleermuizen, maar ook vaak onnodig gekapt. Bij gevonden vleermuizen gaat de werkgroep  kijken wat er aan de hand is, hoe te handelen bij het na-isoleren van spouwmuren of als er een boom gekapt moet worden.

Vleermuizen zitten graag in spouwmuren van gebouwen/woningen  of in holtes van bomen. Het is wettelijk verplicht vóór de isolatie, door een (bona fide) deskundige te laten controleren of er vleermuizen in verblijven en zo ja, vervangende woonruimte te verzorgen (nadat ze uit de spouw zijn verjaagd).  Nog steeds is het niet zeker of vervangende verblijfplaatsen  voldoende resultaat opleveren. Monitoring achteraf  komt namelijk nauwelijks voor. De werkgroep zou hier graag  werk van maken, maar daar is geen capaciteit  voor. Met een ladder en een zaklantaarn kun je zien of een kast bewoond wordt/is geweest. Het betrekken van de buurtbewoners bij hun vleermuizen zou  een oplossing zijn, maar helaas lukt dat niet. Zelf een vleermuis-kast timmeren komt zelden voor.

zie de bijgesloten link van een machtig interessante mitigatiecatalogus van ARCADIS :  211 blz Leidraad natuurinclusief versterken, bouwen, renoveren en verduurzamen voor gebouwbewonende soorten. Migratiecatalogus Gebouwbewonende soorten.

Jaarlijks doen we, eind augustus, mee met de landelijke aktie "Nacht van de Vleermuis.  Meestal organiseert de werkgroep een excursie op drie locaties:  de Bankrasheuvel, de omgeving Kruiskerk en de Kalfjeslaan. bekendmaking volgt op de IVN-website.

Is je belangstelling gewekt, en hebt je nog vragen? Maak dan vrijblijvend contact met de werkgroep. Je kan ook een afspraak maken om een avond mee te speuren. De werkgroep is het hele jaar door actief.
Heb je vragen of ideeën ? Bel 06-20396438 of mail Jan de Jong,  coördinator van de vleermuizenwerkgroep.