Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep is actief in de maanden mei tot en met augustus. In het veld houden we met elkaar onze kennis van inheemse planten op niveau. De excursies zijn meestal ’s avonds op verschillende locaties  in of bij Amstelveen, maar een dagexcursie in het weekend kan ook verder van huis plaatsvinden.

Naast een kleine vaste kern laten regelmatig andere mensen van de afdeling hun gezicht zien. Je kan ook deelnemen als je (nog) niet veel van planten weet, maar de excursies zijn geen rondleidingen.

De plantenwerkgroep van IVN Amstelveen is elk jaar actief in de periode half mei tot half augustus. Er worden acht of negen excursies gepland, meestal 's avonds in of vlak bij Amstelveen, soms ook wat verder weg. Meestal één excursie veel verder weg in het weekend. Excursies zijn geen rondleidingen. We kijken met elkaar wat we zo al zien. In de groep heb je mensen met veel kennis van planten en mensen die belangstelling hebben, maar nog niet zoveel planten kennen.

avn hartgespan Henk GlasIn Amstelveen zijn onder andere excursies geweest langs wegbermen, in de heemparken, aan de Poel en langs de ringvaart. Veel plaatsen aan de kust zijn bezocht, van Texel tot Zeeland. Hier werden steeds bloeiende orchideeën aangetroffen.

Twee excursies zijn elk jaar op dezelfde plaats omdat daar een inventarisatie plaatsvindt. Op de boerderij van Ronald Braam aan de Amstel en langs de Middenweg Bovenkerkerpolder wordt genoteerd welke planten daar groeien. Door de resultaten van meerdere jaren naast elkaar te leggen, hopen we te kunnen vaststellen welke effecten genomen maatregelen hebben.

Een excursie naar de kwekerij in de Braak is ook elk jaar vaste prik. Daar staan onnoemelijk veel plantensoorten.

Wil je meer weten over de plantenwerkgroep stuur dan een mailtje naar Henk Glas. Henk is coördinator van de plantenwerkgoep.