IVN Amstelveen
Natuur in de Buurt
dinsdag05jan2021

Wintertelling ooievaars 16 en 17 januari

 

Dik Trom keek bezorgd naar het ooievaarsnest naast de boerderij van zijn ouders. Hij zag nog maar één ooievaar, de andere drie had hij al meer dan een week niet waargenomen. Het was een van de jongen die hier in het voorjaar waren geboren.

Dik was ongerust. Hij had al net zo’n groot hart voor dieren als zijn beroemde overgrootvader, die in hetzelfde dorp was geboren en waar zoveel boeken over waren geschreven. En nu was hij bang dat Stork, zoals hij het jong altijd noemde, alleen zou achterblijven.

Diks moeder kwam naar buiten. ‘Wat kijk je triest?’ ‘Alle ooievaars zijn al vertrokken naar het zuiden, maar Stork wil maar niet weg. Misschien kan hij niet zo goed vliegen. Hij zal zich eenzaam gaan voelen als hij hier blijft.’ ‘Maar weet je dan niet dat er tegenwoordig ook veel ooievaars in Nederland overwinteren omdat het klimaat verandert?’ ‘Misschien, maar waar zijn ze dan? De rest van Storks familie is vertrokken. En hoeveel blijven er hier in de winter? Dat zou ik wel eens willen weten, dan hoeft Stork zich niet zo eenzaam te voelen.’

Dit verhaaltje werd geschreven door Ton van der Lee, de achterkleinzoon van C. Joh. Kieviet die de beroemde Dik Trom boeken schreef. Van der Lee publiceerde drie boeken over de Nieuwe Dik Trom. Hij woont in Portugal, waar veel ooievaars broeden en overwinteren.

STORK roept samen met Dik Trom jong en oud op om in het weekend van 16 & 17 januari overwinterende ooievaars te tellen en/of ringnummers af te lezen.
Wil je helpen Diks vragen te beantwoorden? Doe dan mee aan de wintertelling.

Zie je een ooievaar?
Geef dan aantal, plaats, datum en eventuele ringgegevens door:

  1. via waarneming.nl
  2. of stuur een e-mail met telgegevens naar wintertelling2021@ooievaars.eu
  3. of telefonisch naar 06 -  82 61 04 38

avn stork verspreidingskaartWe weten uit ringaflezingen, dat het niet alleen oude ooievaars zijn die blijven. Maar juist ooievaars van alle leeftijden.
Waar is de kans groot om in de winter ooievaars te zien? Het verspreidingskaartje van winter 2020 geeft wellicht antwoord op die vraag. Toen telden een record van 680 melders totaal 996 ooievaars. Is het aantal ooievaars, dat ’s winters in Nederland geteld wordt, stabiel of stijgt het?

 


 

Informatie: STORK www.ooievaars.eu of info@ooievaars.eu