IVN Amstelveen
IVN
maandag05apr2021

IVN Amstelveen zoekt penningmeester / Ledenadministrateur

Binnen afzienbare tijd zal door het aftreden van de huidige penningmeester en ledenadministrateur een vacature ontstaan. Daarom zijn wij op zoek naar een bestuurslid dat deze functies op zich kan en wil nemen.

Wie zijn wij?

IVN Amstelveen is een vereniging die zich ten doel stelt binnen haar werkgebied Amstelveen activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer. Onze belangrijkste activiteiten zijn natuureducatie, werkgroepen, cursussen, exposities en voorlichting. Dit doen we met een groot aantal vrijwilligers die hart en inzet voor de natuur tonen en deel uitmaken van een enthousiaste groep mensen. Onze vereniging bestaat uit 165 leden en 55 donateurs.

Wat zijn de taken van de penningmeester / ledenadministrateur

  • draagt zorg voor de financiële gang van zaken in de afdeling;
  • beheert bankrekening(en) van de afdeling;
  • houdt de financiële administratie bij van de afdeling;
  • stelt het financiële jaarverslag op ten behoeve van de Algemene Leden Vergadering (ALV), met daarin opgenomen een staat van baten en lasten en een balans;
  • maakt op basis van werkplannen van de werkgroepen in overleg met het bestuur een begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar. Deze begroting wordt aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd;
  • is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de afdeling;
  • draagt zorg voor de inning van de contributie-/donatiegelden.

De ledenadministratie wordt in Excel verwerkt. Daarom is ervaring met Office Outlook, Word en Excel een vereiste, en enige bekendheid/ervaring met ‘mail merge’ een pré. De boekhouding (inclusief de cijfers van de jaarrekening) wordt zowel in Excel als in een boekhoudprogramma verwerkt. De leden van IVN Amstelveen worden ook geadministreerd in de IVN Landelijke database ‘Procurios’. Je vindt het leuk om met cijfers om te gaan en gaat contact met leden en donateurs niet uit de weg.

Interesse?

Laat het ons weten door je gelijk aan te melden. Dan nemen we contact met je op. Wil je eerst nog meer informatie of wil je eerst even bellen? Laat het ons weten in een berichtje! Alvast enorm bedankt!

Mailadres: ivnamstelveen@live.nl

Telefoon: Henk Breij : (020) 6410179