IVN Amstelveen
Natuur in de Buurt
zondag15nov2020

Beheermonitoring Boerenlandnatuur Noord-Holland Zuid jaarrapportage 2020

Ook in 2020 hebben alle betrokken (met name boeren) bij het weidevogelbeheer in Noord-Holland Zuid weer grote inspanningen gedaan om weidevogels, zoals grutto, aan een goed broedsucces te helpen. Er was veel kuikenland geregeld dat laat werd gemaaid.

Desondanks was 2020 een slecht jaar voor onder andere de grutto. De oorzaken waren tweeledig: langdurige droogte en hoge predatiedruk. Nu komt een slecht jaar vaker voor in de natuur, maar dan moeten er ook goede jaren zijn. Die goede jaren zijn er ook geweest in Noord-Holland Zuid: 2015-2019. In 2020 is veel geleerd en geïmproviseerd om de plots opduikende problemen het hoofd te bieden. Zo ging het slootpeil pas vrij laat omhoog in elke polder, terwijl dat had eerder gemoeten. Bejagen van vossen 's nachts was pas mogelijk vanaf het begin van broedseizoen waardoor het niet meeviel de predatiedruk tijdig omlaag te brengen.

Echter, niet alles qua boerenlandnatuur was negatief in het afgelopen seizoen. Zo werden er twee jaar na inzaaien en gericht maaibeheer relatief veel argusvlinders aangetroffen op de daartoe bestemde Molenkade/Bietenkaai. Eenden zoals krakeend hadden een laat en ogenschijnlijk goed broedseizoen. Bloemrijke akkerranden in het Gooi en in de Haarlemmermeer bleken een positief effect te hebben op het landschap en de biodiversiteit.

Beheermonitoring Boerenlandnatuur Noord-Holland Zuid Jaarrapportage 2020