Lidmaatschapsvoorwaarden IVN Amstelveen

Wat houdt het lidmaatschap in?

Leden: IVN Amstelveen is een actieve vereniging. Leden geven samen invulling aan die activiteiten waar zij affiniteit mee hebben. Als lid ontvang je vier keer per jaar het afdelingsblad "De Groene Zegge" en het landelijke IVN-magazine "Mens en Natuur". Verder ben je verzekerd tijdens deelname aan onze activiteiten.

Huisgenootleden (gezinsleden): Behalve gewone leden, ereleden en donateurs kent de vereniging ook huisgenootleden (binnen IVN Amstelveen ook vaak gezinsleden genoemd). Huisgenoot ben je als je een economische eenheid vormt met een gewoon lid of een erelid en op hetzelfde adres woont. Als huisgenoot ben je volwaardig lid maar ontvangt niet het afdelingsblad en ook niet het landelijke magazine.

Donateurs: Word je donateur dan steun je het werk van IVN Amstelveen.  Als donateur ontvang je het afdelingsblad "De Groene Zegge".
Behalve aan de diverse publieksactiviteiten kan je ook deelnemen aan de activiteiten die voor leden en donateurs worden georganiseerd. Al deze activiteiten worden gepubliceerd in "De Groene Zegge" en op de
website. Als donateur ben je geen lid of donateur van IVN Landelijk.

Als lid, gezinslid of donateur van IVN Amstelveen krijg je korting op activiteiten, cursussen en lezingen.

Aanmelden als lid, gezinslid of donateur

Je kan je als lid, gezinslid of donateur aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Dit formulier wordt doorgestuurd naar de ledenadministratie van IVN Amstelveen.

Binnen twee weken na aanmelding heten wij je schriftelijk hartelijk welkom en ontvang je het “Een Boekje Open IVN Amstelveen”. Ben je (gezins) lid geworden dan neemt een lid van de vereniging, telefonisch of per e-mail, contact met je op om samen te bekijken hoe we je kunnen introduceren bij de werkgroep(en) waar jouw belangstelling naar uit gaat. Zo kan je lekker snel meedraaien met de activiteiten van de vereniging. Ben je (gezins) lid van IVN Amstelveen geworden dan zorgt de ledenadministratie voor de aanmelding bij de landelijke vereniging.

Ben je donateur geworden dan ben je dat alleen van IVN Amstelveen. Je gegevens worden niet gedeeld met IVN Landelijk Bureau.

Gegevens wijzigen

Als je gegevens wijzigen geef deze wijziging dan zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie. Dit kan per brief maar natuurlijk ook per e-mail.

Contributie

De jaarlijkse contributie voor het (gezins)lidmaatschap of donateurschap wordt aan het begin van het verenigingsjaar in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen.

Per 1 januari 2023 gelden de volgende jaarlijkse tarieven:

Lidmaatschap    -    € 25,00
Gezinsleden       -    €   9,00
Donateur            -    € 15,00

Word je ná 1 september (gezins)lid of donateur, dan geldt een korting van 50% op de contributie voor het lopende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan het lidmaatschapsjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Wijziging tarieven en voorwaarden

De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd in De Groene Zegge en op de website.

Opzeggen

Opzeggen van het (gezins)lidmaatschap of donateurschap voor het komende verenigingsjaar moet vóór 15 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk worden gedaan via e-mail of per post bij de ledenadministratie. Zie voor de adresgegevens de website of De Groene Zegge.